Kommune-NM – en gang til

Torstein Moe
Torstein Moe på kaia i Brønnøysund., Foto: Stein Brekk

Varaordfører Paul Birger Torgnes har i BA torsdag den 13. august noen refleksjoner om NHOs kommune-NM og organisering av næringsarbeidet i Brønnøy kommune. Dette fortjener en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sør- Helgeland som region kommer ut i det absolutt nederste sjiktet i NM for regioner og kommuner. Brønnøy kommune havner i den nederste halvdelen i samme kåring. Det er et svært dårlig resultat i en vekstkommune i det som regjeringen omtaler som Norges gullfylke. Varaordføreren og Brønnøy Høyre forsøker å pynte på situasjonen, blant annet ved å dra inn Brønnøysundregistrene som en årsak til den dårlige plasseringen. Det blir ganske merkelig.

Rangeringen i Kommune-NM, og vår 222 plass av 428 kommuner, er nok høyst reell, og gir et riktig bilde av situasjonen. Dessverre. Når det gjelder temaet næringsliv er vi helt nede på 327. plass. I Brønnøy foregår lite verdiskaping og nyetableringer jf resultatene. Det er ingen grunn til å pynte på dette. Det blir ikke bedre av den grunn.

Vi har allerede sett resultatet av et eget selskap som skal drive regionalt utviklingsarbeid.

Varaordføreren lanserer i sitt innlegg en løsning for å effektivisere og se nye muligheter for kommunens næringsarbeid. Det er vanskelig å være uenig i at noe må gjøres, og Brønnøy Venstre har sansen for nytenkning. Om selve løsningen er å starte nytt selskap som skal ta hånd om kommunens eiendommer, er Brønnøy Venstre imidlertid skeptiske til. Vi har allerede sett resultatet av et eget selskap som skal drive regionalt utviklingsarbeid. Det har kanskje vært noe utvikling, men mest fokus har det vært på mye bråk rundt økonomi og underskudd. Brønnøy Venstre er ikke fristet til å være med å bygge opp et nytt selskap, med kommunale ressurser og eiendommer, der kommunen har liten påvirkning.

Brønnøy Venstre mener det vil være riktig å styrke den kommunale næringsavdelingen. I tillegg er det riktig å utvikle næringsarbeidet i samarbeid med lokale næringsforeninger på en slik måte at midler fra virkemiddelapparatet blir kanalisert via kommunen ut til gründere og bedrifter. I tillegg ønsker Brønnøy Venstre i kommunal regi å etablere mottaksapparat for gründere og innovatører. Samtidig skal man være en aktiv støttespiller for eksisterende bedrifter og sørge for tilgjengelige næringsareal for nye etableringer i kommunen..

Vi liker godt at Brønnøy Høyre har omsorg for kommunens økonomi. Samtidig er det et faktum at de har vært en del av politisk ledelse hele den siste kommunestyreperiode, uten at dette har gitt økonomiske resultater i form av utvikling for regionen, kommunen og dens innbyggere. Brønnøy Høyre gikk i 2011 til valg på å fjerne eiendomsskatten, men forlater kommunestyreperioden med en eiendomsskatt som snart er tredoblet siden siste valg. Samtidig er underskuddet totalt på snart 40 millioner kroner jf tertialrapporten og kommunen har stø kurs mot ROBEK.

En ting er Brønnøy Venstre likevel enige med Torgnes i; Bruk stemmeretten og bruk den rett!

Torstein Moe
1.kandidat
Brønnøy Venstre

Innlegget stod på trykk i Brønnøysunds Avis lørdag 15. august 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**