Si nei til kommunesammenslåing med Rissa

Leksvik Venstre sier nei til kommunesammenslåing

 

Leksvik Venstre mener at før man kan ta stilling til kommunesammenslåing må det komme en avklaring rundt region/fylkes nivået. Leksvik Venstre er for ett Trøndelag.

Før dette er avklart vil det være for mange usikkerhetsmoment/ uavklarte forhold for Leksvik kommune til at man kan anbefale en sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner.

Dette gjelder blant annet spørsmål knyttet til eierskapet i NTE, og bygging av en ny videregående skole i Vanvikan, hvor det pr dags dato kun er Nord-Trøndelag fylkeskommune som har et politisk vedtak om flytting og samlokalisering av en ny skole.

 

Leksvik Venstre har så langt støttet alle vedtak gjort i kommunestyre i forbindelse med kommunereformen/ sammenslåing med Rissa. Intensjonsavtalen var et godt utgangspunkt for videre forhandlinger og vi så for oss at vi etter hvert ville få en mer utdypende avtale, som ville gi viktige svar om forhold knyttet til den nye kommunen.

Mange spørsmål står fremdeles ubesvart, og det foreligger lite skriftlig informasjon tilgjengelig for våre innbyggere. Dette har Leksvik Venstre etterspurt underveis i hele prosessen.

 

Leksvik Venstre savner også en grundig konsekvensanalyse av hva en sammenslåing faktisk vil bety for vår kommune. I og med at dette ikke foreligger finner vi det vanskelig å gå for et ja.

 

Avslutningsvis er det viktig å presisere at Leksvik Venstre fullt og helt støtter opp om folkeavstemningen i september, og vil uansett resultat følge folkets vilje.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**