Til innhold

Indre Fosen Venstre

I 4 år har Venstre vært utenfor kommunestyre, og den liberale stemmen i kommunen har vært borte. Det er på tide å skape et grønnere og rausere Indre Fosen.

Venstre skal ta Indre Fosen fremover.

 • Oppvekst

  Venstre ønsker en skole og barnehage der alle skal trives, uansett hvor du bor i kommunen. Da må vi ha gode barnehager og skoler, med gode arbeidsmiljø og der barna og elevene trives. Skal det være attraktivt for folk utenfor kommunen å flytte hit er dette essensielt, det gjør også sånn at flere kommer tilbake til Indre Fosen.

 • Helse og omsorg

  Vi må sette fokus på fremtidige utfordringer i helsetjenesten og hvordan komme disse best mulig i møte. Vårt krav er at vi klarer å gi god nok omsorg til de som trenger det – når de trenger det.

 • Næring og utvikling

  Venstre ønsker at Indre Fosen skal bli en JA kommune for folk med ideer til å skape arbeidsplasser og alternative næringer. Vi vil ha en utvikling som skaper bolyst og attraktive bomiljø.

 • Miljø og klima

  Vi står inne i vår tids største utfordring, nemlig klimakrisen. Skal vi komme oss gjennom det grønne skiftet, må alle spille på lag. Det må også være Indre Fosen.

Våre folk