Jeg har fått hedersplassen

Bodø Venstre på kaia, Foto: Rita Jakobsen

Det vil si sist på Venstres kommunevalgliste. I nyhetene 27. juli får vi vite at det er flere eldre på listene i år enn noen gang før. Det betyr at en bit politisk arbeid gjennom år har lyktes.

For 15 år siden var det FNs eldreår med målet: Towards a society for all ages. Årsaken var – og er – at vi lever på tre øyer. Barneøya som får stadig romsligere plass, 30 – 50 åringene som vet, kan og bestemmer (også hvordan gamle vil ha det) på den store øya i midten, og gamle – som får det trangere og hvor vi vet at vi får krise hva antall ansatte angår – på den nest minste.

Det er nødvendig med brubygging, og nødvendig at de gamle integreres og medvirker i det daglige politiske liv, både i nærings- og bydelsutvikling.

For å sitere FN: «Eldre skal dele sine kunnskaper, ferdigheter og erfaring med yngre generasjoner. Akademisk kunnskap må parres med erfaring for å bli praksis.»

Bestemorfestivalen hadde som gjest en bestemor fra Baku i Kaukasus, et kaldt fjell-land med kriger og forfølgelser i mer enn 300 år. Det vi ellers visste fra før var at folk i Kaukasus blir så gamle. Jeg måtte spørre henne om hun hadde en forklaring på det. Svaret har jeg aldri glemt (sit): «Hos oss er

de gamle ikke bare medregnet, de er de viktigste i enhver familie. Ingen kan tenke seg å ta en avgjørelse av betydning uten å ha rådført seg med de eldste». De eldres råd – Smart.

Jeg vil tro at alle vi eldre som står på listene i år vil bety en forskjell. Vi skal spille inn, supplere, stundevis være speil for de unge. Jeg er klar.

Miljø. Jeg sier nei til søndagsåpne butikker, det har med kjøpefest og barnetid å gjøre. Men et rungende ja til gratisbuss (spleis og dugnad) til og fra Glimt sine hjemmekamper. Køkjøring og eksos må vi gjøre noe med. Jeg vil også at fartshumpene i Kirkeveien og andre tettbygde strøk skal høvles bort, fartsskilt holder. Mange sykler, eksosen spesielt på kjølige dager plager dem også. Og sannelig legger man frem et forskningsresultat 3/8: Eksos kan være årsak til sykdommen Demens.

Venstre nådde ikke fram med tiltak mot plastposer. Men det gjorde Californias guvernør Edmund Brown da han for 4-5 måneder siden offisielt la ned forbud mot utdeling av plastposer i butikken, fordi plast forurenser strender, parker og hav.

Jeg har stått på valgtorg fra jeg var 17-18 år. Far min var i Bystyret og Formannskapet for Venstre i Tromsø og valgtorg var ikke hans greie. I Bodø ble jeg hanket inn fra dag én, – og jeg blir ikke lei. Men det er i praksis ting skal stå sin prøve, ikke på valgtorg.

Min første aktivisthandling var Alta-utbyggingen. For noen år siden så og hørte vi 100-åringen Helge Ingstad på TV. For et vell av kunnskaper! «Jeg fikk sett», sa han, «Altautbyggingen var en katastrofe».

Jeg ser og møter utfordringer hver dag. Men umulig? Tja, jeg har gitt opp å tre i ei synål.

Turid Høyersten Holm (83)

Styremedlem og listekandidat, Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**