Stranda Venstre tek utfordringa

3.kandidat Oda Myklebust og 2. kandidat Amalie Birkhol tek utfordringa og stiller på startstreken til Stranda Fjord Trail Race 22.august.
3.kandidat Oda Myklebust og 2. kandidat Amalie Birkhol tek utfordringa og stiller på startstreken til Stranda Fjord Trail Race 22.august.

I Sunnmøringen på nett 4.8 utfordra arrangørane av Stranda Fjord Trail Race politikarane til å vise kva som er det tøffaste partiet i Stranda ved å stille opp i light-versjonen av SFTR.

Stranda Venstre tek no denne utfordringa og 2 av våre kandidatar stiller til start. Både Amalie Birkhol på 2.plass og Oda Mykebust på 3.plass er påmelde til løpet. Kjenner vi Amalie og Oda rett tek dei nok sikte på å vise ryggen til dei andre partia som eventuelt stiller til start.

Når no to av våre kandidatar stiller til start utgjer dette heile 28,6% av våre listekandidatar – og dette talet trur vi dei andre partia skal slite med å slå! Dei slår oss kanskje i løypa, men med ein så høg deltakarprosent er det ikkje tvil – Stranda Venstre er heilt klart det tøffaste partiet i Stranda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**