Kandidatliste Alta Venstre 2015

1 Trine Noodt
2 Raymond Londal
3 Eilert Isaksen-Warth
4 Kjersti Bang
5 Per Tore Bech Nygård
6 Julie Povenius
7 Leif Gøran Vasskog
8 Marit Johnsen
9 Asbjørn Danielsen
10 Lisa Monika Haug
11 Tommy Hæggernæs
12 Hilde Mari Wenstad
13 Thomas Vordal
14 Karianne Holmgren Mortensen
15 Hans Jørgen Strøm
16 Sølvi Kristin Pettersen
17 Helge Kaspersen
18 Merete Holmgren Bergly
19 Per Olav Solbakken
20 Katarina Bellika
21 Roar Nygård Volden
22 Elin Malene Ingebrigtsen Berg
23 Sivert Isaksen-Warth
24 Kjell Arne Johansen
25 Arnt Ivar Pedersen
26 Håvard Fagerhaug
27 Bendik Haftor Magerøy Dahlslett
28 Jintana Johannessen
29 Eqbal Akhlaghi
30 Trond Jenssen
31 Marit Barbo
32 Johan Mathis Persen Tornensis
33 Gry-Elisabeth Bråthen Hætta
34 Ken Roger Småvik-Jensen
35 June Birgitte Karlsen
36Jakob Noodt Westphal
37Kennet Romsdal Knudsen
38 Jostein Vaskinn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**