Ungdomsappell fra Abid Raja

Venstres Abid Raja er sykkelentusiast og syklet i sommer Norge på langs, fra Lindesnes til Nordkapp! På turen møtte han mange andre sykkelentusiaster, bl.a denne dame-sykkelgruppa på Melhus, Foto: Johannes Bangum

I den hektiske valgkampen har Frøya Venstre greid å «presse ut» av Abid Raja en appell til ungdommen på Frøya og Hitra! Ungdom som vokser opp i slike samfunn, er heldig, sier han. Han anbefaler dem å engasjere seg politisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Abid Raja har en høy stjerne hos mange, også her i øyregionen. Mange registrerte at han holdt en sterk tale ved krigsminnesmerket i Falstadskogen ved Levanger 17. mai i år.
Abid Raja.
Abid Raja. Foto: Jacques Hvistendahl.
Abid Raja er stortingsrepresentant for Akershus og nestleder i Stortingets transportkomite. Han er advokat, født i Oslo av pakistanske foreldre i 1975. På Stortinget har han bl.a. markert seg i kampen mot barnefattigdom, i samferdselspolitikken og som kulturell brubygger, men med en klar stemme mot å la undertrykkende kulturer få fotfeste i Norge.

Abid Rajas appell til ungdommen på Frøya og Hitra:

– Dere som vokser opp på Frøya og Hitra, er heldige. Dere bor i distriktskommuner som samtidig er vekstkommuner. Dere vokser opp i småskalasamfunn, i verdens vakreste landskap (blir jeg fortalt), med et aktivt idretts- og kulturliv, og med et ekspansivt, spennende og framtidsrettet næringsliv.

– Jeg anbefaler dere å engasjere dere i politikken, ungdommer! Både fordi det er lærerikt for dere selv, og fordi det er viktig for samfunnet at deres syn kommer fram. Også vekstkommuner som Hitra og Frøya har utfordringer. Dere har stor arbeidsinnvandring. Er dere flinke nok til å integrere og inkludere innvandrerne i samfunnet? Jeg ser også at dere sliter med svake resultater i skolen, og med frafall i videregående skole. Dere som er unge, er kanskje de som vet mest om dette, og det er viktig at det dere vet, kommer fram i politiske fora.

– Hensyn og omtanke for miljøet er viktig ikke bare på riksplanet, men også i kommunene. Det gjelder klima, forurensning, tap av naturområder og ikke-bærekraftig bruk av naturen. Her trengs det unge, friske vaktbikkjer!

– For kommuner som Frøya og Hitra, som lever av sjøen, er miljøet i havet avgjørende viktig. Havet er den greina dere sitter på! Den må holdes frisk. Sjøen må ikke brukes som søppelplass, og den aktiviteten og produksjonen som foregår der, må være økologisk bærekraftig. Det gjelder selvsagt også oppdrettsnæringa. Her må dere være kompromissløse!

– Dere trengs i politikken, ungdommer, og dere bør gi deres syn til kjenne ved valget. Les programmene til partiene og gjør dere opp deres mening. Jeg vil jo mene at Venstre er et sterkt alternativ.

 

Abid Raja med klar tale mot undertrykkende kulturer

Abid Raja opptrer som kulturell brobygger, men med en klar stemme mot å la undertrykkende kulturer få fotfeste i Norge. I 17.-maitalen han holdt på Falstad i år, sa han:

– Vi var ikke her til å stå opp mot nazistene, men mange som meg er her nå for å stå opp mot islamistene – sammen med dere. Ingen skal kunne true oss til taushet.

Om bruken av flagg i 17.-maitoget sa han:

– Det er en så fremmed tanke at jeg, eller mine barn, skulle flagge med noe annet enn det norske. Flagget symboliserer mange verdier, iallfall bør det vekke lojalitet og følelse av patriotisme. Og vi må våge å si at også innvandrere som flytter hit til våre trygge havner, bør innordne seg de verdier det norske flagget står for. Og innvandrere har en oppgave å lære sine barn verdier som dette landet er tuftet på. Dette gjør deg ikke til rasist. Tvert imot er det din plikt. Dette er ikke tid for å tie. Vi kan ikke tie nå. Det å tie er også å akseptere. Dette er vår tids store frihetskamp.

Du kan lese mer om talen på adressa.no.

Slår et slag for sykkelen

Abid Raja er sykkelentusiast, og tidligere i sommer sykla han «for Venstre og folkehelsa» hele Norge på langs, fra Lindesnes til Nordkapp! Sykkelen er god både som framkomstmiddel, som treningsapparat og til glede og avslapping, sier han. Sykling bidrar til psykisk balanse. Å være på tur og ute i naturen er antidepressiva på grønn resept.

Sykkelturen gikk ikke innom Hitra og Frøya, men Abid Raja sier at han gjerne tar en tur hit.

Se reportasje fra sykkelturen på tronderbladet.no (også med video).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**