Venstre vil ‘ta en Lofoten og Vesterålen’ på Rønvikjordene

Kornåker på Nøtterøy, Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
“Venstre vil ‘ta en Lofoten og Vesterålen’ på Rønvikjordene”, sier Bodø Venstres 1.kandidat Ida G. Johnsen. Det betyr at ethvert samarbeid etter valget for Venstres del er avhengig av at ytterligere nedbygging av Rønvikjordene stanses.

Venstre vil annullere kompromisset med fylkeskommunen, som frigir store arealer på jordene til nedbygging. “Disse planene hører fortiden til. Vi må glemme dagens kompromiss, snu bunken og begynne forfra”, sier Johnsen.

Bakgrunnen for utspillet er de nye planene om nybynyflyplass. Venstre mener mulighetene som ligger i de nye planene gjør at det må tenkes nytt og helhetlig i arealplanleggingen for hele Bodøhalvøya. Tilgangen til næringsarealer vil bli en helt annen enn da kompromisset med fylkeskommunen ble inngått, og kartet må tegnes på nytt.

“Det vil være tidenes brøler å holde på et dårlig kompromiss når arealsituasjonen over natten snus på hodet”, sier Ida G. Johnsen. Hun mener bit-for-bit nedbyggingen av Rønvikjordene er feil vei å gå når kommunen står på terskelen til en ny og grønnere framtid.

Stadig flere dekar spises opp av nye veiprosjekter, fjernvarmeanlegg og andre prosjekter. Bodø kommune er på verstinglista hva gjelder nedbygging av matjord.
Dårlige kompromiss og mangel på helhetlig planlegging har gjort nok skade på Rønvikjordene, mener Johnsen. Hvis Venstre får det som de vil, vil fjernvarmeanlegget ‘Keiseren’ for fremtiden stå i ensom majestet på jordene. Venstre vil ikke at en eneste ny åkerlapp skal frigis. Konkret er det arealene avsatt til næringsformål langs riksvei 80, samt arealene langs Junkerveien og rundt Bodin Gård Venstre vil hindre nedbygging av. Nok er nok.

Venstre vil at Rønvikjordene skal videreutvikles som byens grønne lunge, med urban matproduksjon, parseller, rekreasjon og grønn omsorg, til glede for byens voksende befolkning.

Nasjonalt har Venstre klart å hindre oljeboring i Lofoten og Vesterålen, til tross for at vi har en blåblå regjering. I Bodø er situasjonen rundt Rønvikjordene sammenlignbar. H, Frp og Ap ønsker å bygge ned jordene, og det er opp til oss å hindre flertallet i å gå etter kortsiktig gevinst.

Med grønn og glad hilsen fra
Ida G. Johnsen
1. kandidat, Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**