Hva vil vi med handelsbyen Stjørdal?

Foto: Håvard Vik

Venstre er opptatt av at Stjørdal skal være en attraktiv by både for vi som allerede bor her og for de som velger å flytte hit. Det medfører blant annet at vi må være god på mange områder, deriblant som attraktivt handlested. Tradisjonelt har Stjørdal vært et godt område for handel fra et større omland. Både Frostinger, Selbygg, Meråkerbygg og folk fra sørsiden av fylkesgrensa har handlet i Stjørdal. Vi må sørge for at handelsbyen Stjørdal i framtiden også anses som attraktiv for både Stjørdalinger og omkringliggende kunder.

Hvis vi starter med å se litt rundt oss. Levanger har fått Moan området med store kjedebutikker og et svært kjøpesenter som trekker kunder fra store geografiske områder. Det er ingen lenger en selvfølge at Åsbygg og Frostinger foretrekker Stjørdal når helgehandelen skal foretas. På samme måter har vi nå en del år hatt kjøpesenter i Malvik. Samtidig har kommunikasjonene til Trondheim blitt bedre og raskere for alle de omkringliggende kommunene.

Det er derfor viktig for Stjørdal som by at vi henger med i handelsutviklingen og at kommunen har klare retningslinjer for etablering og tilrettelagte områder for alle typer handel.

Hvis vi tar utgangspunkt i dagens sentrum er det ikke mye som har skjedd de siste 20 årene. Nå kommer sannsynligvis Torgkvartalet med en stor utvidelse på parkeringsplassen bak det eksisterende senteret. Det er vel og bra og sårt tiltrengt, men holder det til å være en skikkelig handelsby i årene som kommer? Vi i Venstre tror ikke det.

La oss se litt på mulighetene. I en attraktiv handelsby må vi i dag ha ulike områder for handel. Vi må ha både kjøpesenter, større kjedebutikker og små nisje butikker/ spisesteder i koselige miljø. Disse nisje butikkene er ikke «dragere» for handel ,men utfyller byen og bidrar til trivsel og en del spesielle produkter. Venstre foreslår at vi etablerer en slags «gamlebyen i Kirkeveien rundt Wico og de andre litt eldre husene i stedet for å flytte alle gamle hus fra Kjøpmannsgata til en stripe på Prestmoen. La oss tilrettelegge i Kirkeveien, samle en del gamle hus og gi dem et nytt liv som nisjebutikker, pub og kafeer. Det vil bli et hyggelig innslag for alle slik Bakklandet framstår i Trondheim.

Samtidig må vi regulere og tilrettelegge områder for litt større kjedebutikker med stort utvalg som trenger god plass. Vi snakker her om kjeder som vi finner i områder rimelig nært oss, og som ikke finnes i Stjørdal. Mangelen på utvalg i slike kjedebutikker diskvalifiserer Stjørdal som handelsby.

Eksempler kan være større hus/hjem kjeder, større sport og elektro kjeder som kan utfordre de vi allerede har fra før. Konkurranse gjør alle bedre. I en handelsby må vi sørge for at både eksisterende og nye etablerer får tilrettelagte områder for etablering og drift.

Venstre ønsker at vi i Stjørdal ser på egnede områder for slike etableringer. Vi snakker ikke om butikker som trenger store uteområder og kunder som kommer med tilhenger. Vi snakker om butikker på 1500 til 2000 kvadratmeter med tilgang til parkering og i umiddelbar nærhet av dagens sentrum. Venstre er ingen tilhenger av delt handelssentrum med handel etableringer langt utenfor «Midtbyen»

Etter Venstres syn vil det beste være å samle slik virksomhet på hotelltomta på Husby jordet, gjerne i flere etasjer, eller på sørsiden av E 14 mot forsvaret, eventuelt i Evja hvor det allerede er både handelsvirksomhet og ervervede kommunale områder.

Uavhengig av endelig plassering så vil Venstre arbeide for at områder for alle typer handel klargjøres og at kommunen har en strategi for å ta i mot nye etableringer i handelsbyen Stjørdal.

Samtidig er det viktig å ta vare på de allerede etablerte og tilrettelegge for at disse skal drifte, vokse og konkurrere i årene om kommer. Jamfør utspillet fra Reitan i Møbelringen. Vi må også gjødsle de butikkdriverne vi allerede har om Stjørdal skal fortsette å vokse som handelsby.

Blant annet derfor mener Venstre at vi skal unngå eiendomsskatt på verker og bruk. Stjørdal skal være attraktiv for alle, også nyetablerere og da er ikke eiendomsskatt noe «sjekketriks». Å belaste små og store bedrifter med økt skatt til kommunen er ikke noen magnet i en slik sammenheng. Venstre ønsker nå en mer bevisst politikk i forhold til utvikling av handelsbyen og en gjennomtenkt plan på hvilke kår handelen kan forvente seg i framtiden. Derfor vil Venstre løfte diskusjonen inn i neste kommunestyreperiode.

Mvh
Stjørdal Venstre
Odd Gunnar Sorte
lokallagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**