Ta vare på kulturarven

Sola Venstre

Venstres Ine marit Torsvik Bertelsen stod som eneste parti på barrikadene for å bevare et av Solas eldste hus ute ved Sola Ruinkirke. Bygget stod i fare for å bli revet, til tross for at det stod på SEFRAK-listen over verneverdige hus. Et overveldende flertall i Utvalg for arealsaker vedtok å rive bygget, men nå har Fylkesmannen satt et endelig punktum i saken og gir Sola Venstre medhold i at huset skal bevares.

 

Da saken var til behandling uttalte Venstres representant at Solas kulturminnevernplan opphørte i 2013 og at vi nå mangler en helhetlig oversikt over blant annet SEFRAK-registeringer i Sola. En ny og oppdatert kulturminnevernplan er under utarbeidelse, og det er viktig at vi i påvente av denne unngår flere inngrep der vi ødelegger uerstattelige kulturminner.
SEFRAK gjennomgang fra i sommer viser at halvparten av byggene som ble registrert i SEFRAK ved registreringen i 1981, nå er revet.

«Sola kommune bør ta vare på sin historie og det er derfor nødvendig å endre praksis vedrørende riving av verneverdige bygninger» avsluttet Torsvik Bertelsen. Nå har Fylkesmannen gitt oss medhold i dette.SolaVenstre

Les mer om saken i Aftenbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**