Venstres kandidater i Gjøvik 2015

4. Pål Aasmundrud
5. Birgit Odde Husom
6. Torbjørn Løkken
7. Knut Ladegård
8. Helen Mari Negård
9. Ketil Gjerde
10. Kari Sollien
11. Thomas Winge Longva 12. Trine Bolseth
13. Britt Berge
14. Tore Nestaker
15. Gunn Elin Tingvold
16. Henrik Wille Mathiassen 17. Katrine Gjefle Rennan 18. Lars Tore Skundberg
19. Sølvi Lindahl Hvalby
20. Nils Kristian Mørstad 21. Gro Fodstad Eng
22. Tore Mellbye
23. Ole Henrik Evensen
24. Leif Erik Madsen
25. Alf Tunheim
26. Marie Tingvold
27. Pål Hørland Dobloug
28. Egil Hvalby
29. Morten Guldahl
30. Sverre Kjell Evensen
31. Kjell Tingvold
32. Anne Vifladt
33. Ketil Kjenseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**