Debatt om næringsutvikling

Jan Fjellstad
Jan Fjellstad , (Foto: SIlje E. Garshol)

Vår varaordfører og andrekandidat Jan Fjellstad var i dag i ilden som debattdeltaker på NHOs møte om næringspolitikk. Forutsigbare og bedrede rammevilkår for næringslivet, styrket samferdsel, attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner, kommunestruktur og en bedre skole for næringslivet var temaer de ville utfordre politikerne på.

Jan Fjellstad deltok i debatten på nær alle temaer, og kommenterte både kommunesammenslåing, oppdrettsnæring og generell næringsutvikling. Med fartstid som både varaordfører og tidligere som leder i Økonomiutvalg og Planutvalg er næringspolitikk et politikkområde Jan kjenner godt. I sin sluttappell avsluttet han med dette:

Harstad Venstre ønsker et mangfoldig næringsliv i et voksende Harstad.Harstad Venstre ønsker å ta vare på de små bedriftene som gjør vårt lokalsamfunn unikt gjennom å bidra nasjonalt til bedre innovasjonslåneordninger, endringer i arbeidsmiljølov og tryggere velferdsrettigheter for selvstendig næringsdrivende. Lokalt trengs godt samarbeid mellom kommune og næringsliv for optimal tilrettelegging. Fortsatt satsning på utadrettet næringsrådgivning, strategisk næringsfond og attraktive næringsareal er viktig.
Harstad må ta del i det grønne skifte, og det er viktig at Statoil i Harstad, slik statoilsjef Sætre uttalte i Houston, at framtiden for Statoil ikke bare handler om olje, men også forskning på fornybar energi, og kanskje legger slike oppgaver til miljøet i Harstad. Vi vil bidra aktivt inn i arbeidet med ny Sentrumsplan, hvor byen, havet og menneskene står i sentrum. Harstad Venstre ønsker å utvikle et levende og grønt sentrum for et rikt handels- og kulturliv. Et levende Harstad sentrum ivaretar handelsnæringens behov, og da særskilt en levende handel utenfor kjøpesentrene. Vi er opptatt av sammenhengene og samvirkningen mellom samferdsel, næringsliv og det kommunale planverket.
Harstad Venstre er kommunens sosialliberale parti. Liberal politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Visjonen vår er å blåse liv i byen, og få folk mer engasjert i sitt nærmiljø og sine medmennesker.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**