Sigmund Kveberg Paaske

Foto: Ivar Thoresen/Grafikk: Kai Røen

Jeg heter Sigmund Kveberg Paaske, er 35 år gammel, sauebonde og landbruksmekaniker.

Ønsker en forutsigbar og rettferdig styring av kommunen. Jeg vil jobbe for at ressursbruken skal være nøktern, samtidig som vi tør satse på store prosjekter som kan gi innbyggerne bedre tjenester og en bedre tilværelse i Alvdal. Vår tradisjon i Alvdal Venstre, med å ha stø kurs og være etterrettelige i vår politikk, ønsker jeg å holde på.

Næringsutvikling er uhyre viktig for Alvdal og det må legges til rette for nyetableringer og videreutvikling for næringslivet.

Varaordfører kandidat
Alvdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**