Interpellasjon – Nedre Jeistad

Foto: Lillehammer Venstre

Formannskapet vedtok i mars 2013 å planlegge bygging av boliger for funksjonshemmede på Øijordet som skulle erstatte leilighetene kommunen leier på Nedre Jeistad gård til samme formål. I forbindelse med behandling av økonomi- og handlingsplan 2015-2018 vedtok kommunestyret å ta prosjektet på Øijordet ut av investeringsplanen. Rådmannen ble bedt om å legge fram en sak om framtidig struktur for alle bofellesskapene til kommunestyret før leiekontraktene til beboerne på Nedre Jeistad går ut. Disse går ut 31.12.15. Kommunens kontrakt for leie av Nedre Jeistad av selskapet Målrettet Intervensjon går ut i juni 2016.

Prosessen med vurdering av flytting av beboerne på Nedre Jeistad til Øijordet, senere kansellering og den bestilte gjennomgang av bofellesskapene, har skapt frustrasjon og usikkerhet hos beboere og ansatte. Dette er en brukergruppe som har særlig behov for langsiktighet og forutsigbarhet.

Noe av argumentasjonen for flytting fra Nedre Jeistad var at leilighetene ikke er spesialtilpasset brukergruppa og at bygningsmessig kvalitet er middelmådig. Målrettet Intervensjon har etter dette gjort betydelige utbedringer av bygningene.

Pluss-tjenesten for barn og unge leier også lokaler på Nedre Jeistad.

Lillehammer Venstres mener at kommunen bør gi beboere og ansatte i Nedre Jeistad bofellesskap forutsigbarhet i bosituasjonen de nærmeste årene, og at dette legges som premiss for arbeidet med samlet gjennomgang av bofellesskapene i kommunen.

 

Forslag til vedtak:

  1. For å gi forutsigbarhet i bosituasjonen for de funksjonshemmede på Nedre Jeistad bofellesskap inngår Lillehammer kommune forhandlinger med Målrettet Intervensjon, med intensjon om videreføring av leieavtale for minimum 10 år.
  2. I tillegg til Nedre Jeistad bofellesskap vil det være naturlig å vurdere videreføring Pluss-tjenestens tilbud på eiendommen.
  3. Vedtak om videreføring av leieavtale legges inn som en forutsetning i saksframlegg om gjennomgang av framtidig struktur for bofellesskapene, varslet lagt fram til politisk behandling innen 1. november 2015.

 

 

Lillehammer Venstre v/Terje Kongsrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**