Landbruk i byen

I tillegg til dyrehald, vil , Foto: Haakon Sundbø (CC BY 2.0), https://flic.kr/p/a9Xra9

Høyres ordførerkandidat Eivind Falk uttalte på et debattmøte i Lillehammer om næringsutvikling og jordvern at ”det er ikke en menneskerett å drive landbruk midt i en by”.

Det er kanskje ikke en menneskerett å drive landbruk på god matjord, men det burde være forbudt å bruke den til noe annet!

Av Norges areal er det bare 3 % som regnes som dyrkbart og bare 1/3 av det igjen er god matjord. Dette er også næringsarealer og hvis de omdisponeres til f.eks møbelutsalg, så blir de ikke lenger tilgjengelig for matproduksjon. Noen politikere tenker heldigvis mer enn fire år fram i tid, men ikke mange nok.

Ringsaker ble nevnt som flink kommune når det gjaldt å tiltrekke seg ny virksomhet. Kanskje flink, men hvis Ap og Sp er opptatt av jordvern, så er det god avstand mellom liv og lære. IKEA fikk etablere seg i en åker ved E6 og grunneieren fikk sikkert godt betalt og det hele ble velsignet av fylkesmann Johnsen fra Ap. Når en kommune ønsker å redusere fremtidige generasjoners mulighet for matproduksjon, kreves nemlig fylkesmannens godkjennelse.

Hvor vanskelig kan det egentlig være å finne næringsareal i et land som Norge? Har vi dårlig plass? Og representerer ikke åkrene rundt og i Lillehammer en viktig kvalitet ved byen?

Roger Granum, 7. listekandidat, Lillehammer Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**