Lars Ernst Jonsmoen

Foto & Grafikk: Kai Røen

Lars E. Jonsmoen. 46 år. Maskiningeniør og deltidsbonde. Samboer og far til tre urolige skuleunger.

Jeg er opptatt at vi legger til rette for å reduseres ressurserbruken rundt oss. Alt fra energiløsninger i kommunale bygg til at hver og en av oss gjør små grep hjemme. Liker tanken på at det skal være lønnsomt å ta de riktige valgene.

Det er viktig at vi tar vare på lokale initiativ, og at vi fortsatt kan tilby økonomisk støtte og rådgivning til etableringer.

Jeg mener at det er viktig at vi stimulerer til at jord- og skogbrukspotensialet blir utnyttet, blant annet gjennom et forstatt godt jordvern.

7. plass på kommunevalglista
Alvdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**