Økt livskvalitet og trivsel med Frosta Venstre i posisjon (leserinnlegg i Frostingen 200815

foto: Stig Morten Skjæran

Vi fokuserer på et mangfold i fritidstilbudet slik at alle innbyggere på Frosta kan finne aktiviteter som passer sine interesser og forutsetninger. Vi mener kommunen kan bidra til å skape møteplasser og legge til rette for at innbyggerne på Frosta kan få utløp for frivillig innsats for fellesskapet.

Frosta Venstre ønsker derfor å øke kulturbudsjettet slik at det totalt lander på 1% av kommunens totalbudsjett.

Magnushallen er kommet, og den blir. Vi ønsker å videreutvikle Magnushallen i retning av et levende og kreativt kulturhus for Frosta.

Frosta Venstre vil sikre at frivillige lag og foreninger på Frosat kan leie kommunale lokaler til svært rimelige priser, samt at frivillige lag og foreninger som arrangerer aktiviteter for barn opp til 16 år skal kunne låne kommunale lokaler kostnadsfritt.

Frosta Venstre vil arbeide for rusfrie møteplasser for ungdommen på Frosta, og ungdomsklubben må være en del av dette tilbudet.

Med vennlig hilsen

Stig Morten Skjæran

ordførerkandidat Frosta Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**