Botsen ut av byn

Foto: Jo Straube

Oslo Fengsel ligger midt i et område med stor befolkningsvekst. Her er enormt press på grøntområdene og vi trenger mer plass til både boliger og park, sier Venstres førstekandidat til bydelsutvalget i Gamle Oslo, Helene Z. Skulstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Ola Elvestuen stilte i slutten av mai spørsmål om flytting av Oslo Fengsel til justisminister Anders Anundsen. Svaret gir håp om at flytting av Oslo Fengsel kan bli virkelighet.
Bystyret i Oslo gikk allerede i 2009 inn for flytting av Oslo Fengsel, men stortinget valgte den gang å pusse opp fengselet. Når justisministeren nå ser på kapasiteten for straffegjennomføring i hele Oslo-området og også vurderer rehabilitering eller erstatning av Oslo Fengsel er det et skritt i riktig retning. Fengselet har vært en sikkerhetsrisiko i et boligområde der det har vært flere forsøk på å kaste ting inn eller rope beskjeder inn i fengselet.
– Fengselets plassering og omfang er dårlig bruk av arealer og en flytting vil frigjøre stor plass til både boliger, kultur- og næringsvirksomhet, sier Skulstad. Samtidig vil flytting frigjøre arealer til park.
Fengselet har også en fiks ferdig flerbrukshall som er sårt ønsket i området, sier Skulstad.
Les spørsmål fra Ola Elvestuen og svar fra justisministeren her:
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**