Gi bussen fortrinnsrett!

Foto: Kristin Engely

-Vi må bruke Harstadpakken for alt den er verdt og litt til for å utvikle Harstad til en Miljøby, mener Harstad Venstres ordførerkandidat Maria Serafia Fjellstad. Harstad Venstre ønsker grønn byutvikling og en bred satsing på forebygging for bedre folkehelse. Vi ønsker mer av dagens trafikk og framtidig trafikkøkning over på buss og sykkel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Som en del av Harstadpakken skal strekningen fra dagens Statoil i Medkila og over til Øvre Holtet omreguleres for å sikre etablering av gjennomgående busstrasé. For at flest mulig skal kunne reise kollektivt støtter Harstad Venstre en omlegging av kollektivtransporten til gjennomgående ruter. Hvis vi mener alvor med mer trafikk over til buss og sykkel, må vi også tørre å la de få fortrinnsrett framfor bil. Venstre ønsker at veitraseen i Mølnholtet forbeholdes buss, sykkel og gående, og er stengt for annen ferdsel. På den måten vil kollektivtraséen bidra til å oppfylle målene i Veipakke Harstad.

Førstkommende torsdag behandles Reguleringsplanen for området i kommunestyret. I forslaget legges det opp til kjøretrasé, busstrasé og sykkelvei. Gjennom å tillate gjennomkjøring for også bil i området vil vinninga gå opp i spinninga, og veibredde også fordyre prosjektet.

Som framtidig Miljøby må vi benytte de mulighetene vi har til å tilrettelegge for mer miljøvennlig transport! Den foreslåtte reguleringsplanen for Mølnholtet må derfor returneres til Planutvalget for ny gjennomgang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**