Grønn opptur i Vestvågøy

Klimaendringene er den største trusselen menneskeheten står overfor. Klimatiltak er en billig forsikring for å redusere skader som følge av global oppvarming i fremtiden.

Endringene i klimaet er kanskje ikke så merkbare hos oss, selv om vi oftere enn før opplever ekstremvær. Det er først og fremst fattige land som blir rammet av de enorme naturkreftene som er en følge av klimaendringene. Heldigvis er verden i ferd med å reagere.

Kina og USA går nå foran og viser vei, og setter dermed press på andre land. Barack Obama la i begynnelsen av august sin klimaplan. Målet til USA er å kutte 32 prosent av utslippene fra kraftproduksjonen i 2030, sammenlignet med 2005.

Også kommunene kan være med å bidra i kampen mot klimaendringene. De siste fire årene har Venstre sammen med Miljøpartiet de Grønne kjempet miljøets og klimaets sak i kommunestyret i Vestvågøy. Vi har blant annet sørget for at Vestvågøy, som en av få kommuner i landet, nå deler ut en egen miljøpris. Vi fikk også flertall for at Vestvågøy kommune skal være en klimanøytral kommune. Den grønne oppturen er altså i startgropen. Nå skal vi fortsette jobben.

De neste fire årene lover vi å fortsette denne kampen, men vi vil ikke la kampen for klimaet gå på bekostning av næringsutvikling. Vi vil fortsatt ha føre-var prinsippet i vår tilnærming til aktuelle saker, og vi vil bestandig kjempe for den svake part, men vi vil ikke stoppe samfunnsutviklingen.

De neste årene vil Venstre blant annet:

– jobbe for å utarbeide en plan for klimagassutslipp i Vestvågøy kommune.

– jobbe for å få på plass flere hurtigladere for elbil.

– arbeide for at alle kommunale biler skal være lav- og nullutslippskjøretøy.

– legge til rette for at flere sykler til jobben, gjennom flere gang- og sykkelveier.

– jobbe mot olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten (vesterålen og senja)

– arbeide for å etablere en miljøvernbase på Storeidøya.

Vi velger å kalle disse forslagene miljøpakke Vestvågøy, som vil bidra til å kutte utslipp av klimagasser, og gjøre det enklere å ta grønne valg i hverdagen.

Ved å stemme Venstre den 14. september gir du oss din støtte til å fortsette å jobbe for et grønnere og mer næringsvennlig Vestvågøy.

Stem på oss for en grønn opptur i Vestvågøy!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**