Kai Røen

Foto: Ivar Thoresen, DMT Alvdal

Jeg heter Kai Røen, 40 år og jobber som webdesigner. Gift og har 2 barn. Som helt fersk politiker, så ønsker jeg at Alvdal skal være et attraktivt og miljøvennlig bosted. Ønsker å tilrettelegge for skape nye og spennende arbeidsplasser, spesielt innen teknologi. God næringsutvikling skaper arbeidsplasser og bolyst.

Satsingen i reiselivet en hjertesak, hvor vi må jobbe sammen for å tilby bygda vår for alle turister. Drømmer om campingplass og en caravanforhandler på Steimosletta.

Vern om landbruket er også viktig, hvor vi må ta være på produktiv jord og forvalte naturressursene på best mulig måte. Vi må bygge opp og sikre areal for matproduksjon for neste generasjoner.

Jeg er for ny skole og flerbrukshall på Sørhusjordet, og ønsker at barna skal ha en trygg og god læringsarena, og at det blir attraktivt arbeidsplass. Ønsker ikke å åpne opp for detaljvarehandel på Steimosletta, men tilrettelegge for plasskrevende handel og turistnæring.

Vi må vise regional raushet – og samarbeide mer utover kommune- og fylkesgrenser.

3. plass kommunevalglista
Alvdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**