Kommentar til paneldebatt

Foto: Stein Brekk

Under paneldebatten på Torghattmessa torsdag 20. august kom det en merkelig vinkling fra de som har hatt makta i 4 år: “Ingen vits i å leke flasketuten peker på.” Å lære av sine feil og lete etter syndebukker er to fundamentalt forskjellige ting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Hvis man ikke kan se på de bakenforliggende årsaker til manglende resultatoppnåelse, hvordan skal man da kvalitetssikre den nye kursen som ”alle” ønsker og som kan sikre kommunen en bærekraftig og sunn økonomi. Paneldeltagerne brukte ord og uttrykk fra barneskolen, og det virker det på meg som mens Venstre faktisk ønsker å benytte en god gammel fjellvettregel: “Snu i tide, det er ingen skam å snu” så holder ordfører og varaordfører seg til “Vi går rett på, samme hva vi støter på”. Jeg oppfatter at ordførerkandidaten til Brønnøy Venstre, Torstein Moe, på vegne av sitt parti var den eneste i debatten som viste at man virkelig er klar for å ta de vanskelige og upopulære grepene som trengs for å sikre at vi kommer ut av uføret og igjen blir herre i eget hus!

Alle partier uttaler at de ønsker å trygge økonomien. Da handler det til slutt om hvor god plan, troverdighet og gjennomføringsevne du har. Dagens politiske ledelse har ikke greid å skape et bra samarbeidsklima med brede og gode forlik / kompromiss. Det er vanskelig å tro på at dette plutselig skal forandre seg. Jeg noterer også at man benytter tidligere års underskudd for å legitimere underskuddene de siste 4 år. Det synes jeg er et veldig dårlig argument.

Brønnøy Venstre har etter min oppfatning «gjenoppstått» som en motreaksjon mot det politiske håndverket som har ført oss i det uføret vi har kommet i. Vi har 33 fremoverlente listekandidater som har samlet seg rundt et sterkt og ansvarlig program. Brønnøy Venstre ønsker at kommunestyret skal være mer et strategisk styre og der administrasjonen skal iverksette planer og tiltak. Dette for at administrasjonens utmerkede fagfolk skal få arbeidsro og tillit til å gjøre jobben sin, mens kommunestyret skal tenke langsiktig og sørge for at administrasjonen har tilstrekkelige verktøy i verktøykassa til å gå jobben gjort.

Den næringspolitikken Brønnøy Venstre legger opp til, med en styrket næringsavdeling støttet av et rendyrket næringsstyre, er veien å gå. Vi har ikke tro på å etablere et AS som skal forvalte kommunale eiendomsverdier og som ligger utenfor kommunens kontroll. Vi vil ha næringsarbeidet som en del av ordinær drift der virkemidlene havner hos gründere og næringslivsaktører. Vi tror ikke at omsetningen i et eiendoms AS vil være stor nok til å forsvare drifta. Kommunens næringstomter er Brønnøys innbyggere sine og skal ikke settes i spill i et AS. Vi synes innbyggerne i Brønnøy skal få gleden av eventuelle gevinster ved salg gjennom en styrket kommuneøkonomi.

Avslutningsvis ønsker jeg oss alle et godt valg, benytt stemmeretten.

Kristian Warholm
Listekandidat
Brønnøy Venstre

Innlegget stod på trykk i Brønnøysunds Avis tirsdag 25. august 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**