Baklengs inn i framtida

Maria Serafia Fjellstad
Foto: Maria Serafia Fjellstad

“Byer som lykkes kjenner sin historie, setter folk først og prioriterer å legge til rette for mange og varierte steder hvor innbyggerne kan møtes. Junivedtaket i kommunestyret fra Høyre, FrP og Senterpartiet prioriterer biler og betong, og fjerner byens hjerte fra sjøen. Slik jeg ser det kan ikke dette vedtaket bli stående”; skriver Maria Serafia Fjellstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Vedtaket legger havnas forslag til gigantutbygging til grunn, med utfylling av et areal i størrelsesorden to fotballbaner mellom piren med Havnebygget og Larsneset, og hvor man ser for seg overflateparkering eller parkeringshus på det nye arealet og kommersialisering for å finansiere kaimeter. Statens Vegvesens viktige innsigelse til Sentrumsplanen handler om at mer trafikk til Larsneset-området står i motsetning til målsetningene i Harstadpakken, og med havnas forslag til grunn vil ikke innsigelsen bli stående. Venstre ønsker ei byutvikling som fremmer målsetningene om mindre biltrafikk i et grønnere sentrum.

Til grunn for vedtaket ligger bruk av steinmasser fra Harstadåsen til gigantutfyllingen. Det har vist seg at det nødvendige papirarbeidet ikke var gjort fra Harstad Havn KFs side, og at ingen steinmasser ble Harstad Havn til del. Vedtaket faller med det i grus.

I vedtakets siste punkt trekkes opp fra hatten en ny trafikkløsning verken utredet, kostnadsberegnet eller tidligere sendt ut til offentlig ettersyn. En trafikkløsning som vil måtte finansieres helt og holdent av kommunen selv. Det gir seg selv at vedtakets krav om endelig plan før jul ikke er mulig.

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet går baklengs inn i framtida med sitt vedtak, og med realitetene in mente faller vedtaket i grus. Venstre ønsker å utvikle en grønn, moderne og kompakt by basert på vår bys fremste fortrinn: nærhet til naturen, nærhet til havet og et kompakt bysentrum. Samtidig som Venstre etter valget vil sørge for en endret kurs i arbeidet med Sentrumsplanen, vil vi også sette fokus på realiseringen av den, og foreslår en prosjektstilling opprettet med det som formål.

Maria Serafia Fjellstad

Ordførerkandidat for Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**