Nye røde sykkelfelt i Grønlandsleiret

Foto: Sveinung Bråthen

Grønlandsleiret er en av seks veier som får røde sykkelfelter i løpet av høsten. I tillegg blir de et par centimeter bredere også. – Nå blir det lettere å sykle over Grønland, sier Helene Z. Skulstad, førstekandidat for Venstre til bydelsutvalget i Gamle Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Poenget med rød asfalt er å forsterke eksisterende sykkelfelt på strekninger der det er ekstra behov for det; som kompensasjon for at felt er for smale, eller som en oppmerksomhet der det er bilparkering langs sykkelfelt. Rød asfalt legges også på strekninger med høy trafikk, mye kollektivtrafikk og tungtrafikk, sier samferdselsbyråd Guri Melby.

I tillegg til at Grønlandsleiret nå asfalteres med rød asfalt i sykkelfeltet kommer det også ny sykkelvei i Åkebergveien. Byggingen starter i 2018. – Da knytter vi sammen sykkelveien i Kjølberggata og Grønlandsleiret, slik at vi får bedre sammenheng i sykkelveinettet, sier Skulstad. – I Åkebergveien er det nå gateparkering og til dels uoversiktlig for både syklister og bilister. Det skal bli fint å få orden på.

Gamle Oslo Venstre ønsker bedre og flere sykkelveier i bydelen, og jobber for at det skal bli lettere å ta seg frem på sykkel gjennom Gamle Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**