Ønskeliste for Sandnes 2015-2019

Foto: Inger Lunde Dalen

Om kort tid er det lokalvalg, hvilket betyr at vi står på trappene til en ny bystyreperiode. Håpet om at man kan få oppfylt noen av punktene fra ønskelista de neste fire år stiger.

 

Først og fremst ønsker jeg at de som styrer akter å ta beslutningene i bystyret og ha en åpen debatt, heller enn at vi må fortsette med bystyre- og formannskapsmøter som er et spill for galleriet fordi vedtakene allerede er avtalt i ymse lukka rom. Åpenhet er et sunnhetstegn og ei forutsetning for ethvert fungerende demokrati – uavhengig av på hvilket nivå det er.

 

Nummer to på lista er inntekter til kommunen slik at vi unngår å kutte i tjenestetilbudet og heller kan opprettholde det, og kanskje til og med bedre det, uten å måtte ta opp lån. 70-80% av kommunale budsjett her til lands går til barnehager, skoler og eldreomsorg. Her snakker vi altså om sentrale områder av tjenestetilbudet, og disse områdene gjelder de mest sårbare vi har – våre barn, våre ungdommer og våre eldste. Vi har allerede kutta til beinet i ei tid der inntektene minker. Nå må vi ta ansvar slik at vi slipper å kutte inn i selve beinet.

 

Dette er grunnen til at jeg har eiendomsskatt på ønskelista mi. Jeg antar uten videre at innbyggerne heller vil bidra økonomisk til å skape inntekter til et godt tjenestetilbud enn å måtte betale penger for å betale lånekostnader.

For meg er det så avgjørende viktig at innbyggerne har et godt tjenestetilbud som holder høy kvalitet, at jeg synes det bør være et absolutt krav at eiendomsskatt innføres i Sandnes i neste periode.

 

Nummer tre på lista er at Sandnes kommune skal være en modig kommune og derfor skal sette seg mål å bli en motor for nyskaping og grønn vekst i hele regionen. Det klarer vi blant annet ved å ha en lavere terskel for etablering av små og mellomstore bedrifter, og at vi skaper en enklere hverdag for disse ved å skaffe til veie næringsarealer, bygge ut nødvendig infrastruktur og at vi både opprettholder og videreutvikler de kompetansemiljøene som eksisterer, samtidig som vi skaper grobunn for nye næringer i Sandnes.

 

Ellers håper jeg at alle kommunens gode gauker fortsetter å vise hjertevarme for de som trenger det mest, enten det er bostedsløse, mennesker med rusutfordringer eller flyktninger og asylsøkere. Jeg er stolt av å kunne si at i Sandnes er vi romslige og tar oss av våre medmennesker og at slik skal vi fortsette å være.

 

Ønskelista velger jeg å kalle Sandnes – i sentrum for framtida. Jeg håper for Sandnes kommune og alle gaukers beste at mine tre ønsker blir innfridd – jo før jo heller.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**