Venstre – opplag begrenses til et mindre område ved Hausvik

Torunn Tjomsland, Foto: Sara Ruud

Leserinnlegg

Lyngdal Venstre er positiv til aktivitet som kan skape inntekt til havnekassa og oppdrag for lokale bedrifter. Likevel mener vi at planene for opplag i Rosfjorden er altfor omfattende. Det kan ikke være mening i å fylle opp fjorden vår med opplagsskip og rigger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


I all planlegging og utvikling må det tas miljøhensyn, så også i dette tilfellet.

Det må være en forutsetning for opplag at det ikke medfører miljøskadelig utslipp.

Fjorden brukes i ferie- og fritid til fiske, båtturer, bading og rekreasjon og slik vil vi at det fortsatt skal være, både for fastboende og turister.

Det ble i sin tid vedtatt å legge Hausvik ut til sjørelatert industriområde. Dette var Venstre sterkt i mot fordi det ville ødelegge naturen i et flott område.

Nå er Hausvik industriområde en realitet, det blir ikke endret.

Det må imidlertid ikke glemmes at kommunen har gitt tillatelse til hyttebygging etterat industriområdet var planlagt. Dette gjør at kommunen har et ekstra stort ansvar for å ivareta hytteturistene i forbindelse med utvikling av industri i dette området.

Venstre mener planene for opplag må reduseres betraktelig.

Fladstad har blitt møtt av sterke innsigelser fra kystverket og fiskeridirektoratet, og blir derfor tatt ut av planen.

Venstre vil ta ut Kvålsvik også, her er det ikke tilrettelagt for opplag, det er heller ikke regulert til industri.

I planene er det lagt til rette for at opplagsplasser som også omfatter Bærø.

Venstre mener at alt som involverer Bærø må tas ut.

Hausvik er regulert til industri, derfor mener Venstre at et mindre område her kan brukes til opplag.

Det gjøres best ved å redusere opplagsområdet til kun utenfor industriområdet.

Venstre mener:

Nye opplagsplasser for skip og plattformer i Rosfjorden begrenses til et mindre område ved Hausvik.

 

Torunn Tjomsland

  1. kandidat Lyngdal Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**