En grønn bydel der folk trives

Andedammen på St. Hanshaugen, Foto:Sindre Hervig

Bydel St. Hanshaugen skal være en nullutslipps-bydel innen 2040. Venstre vil ha en ambisiøs samferdselspolitikk der gange, sykkel, kollektivtilbud og nyttetransport prioriteres, og der vi legger til rette for at beboerne kan ta grønne valg.

Vi vil ta vare på de grønne lungene, grøntområdene og parkene slik at de fungerer som attraktive møteplasser for alle bydelens borgere. Det krever skikkelig gatebelysning, velfungerende søppelhåndering og god forvaltning av bydelens parker og åpne plasser.

St. Hanshaugen Venstre vil:

  • at St. Hanshaugen skal være en foregangsbydel i miljøspørsmål.
  • bevare og vedlikeholde bydelens parker og grøntområder, oppgradere speilbassenget på toppen av St. Hanshaugen og raskest mulig ruste opp uteserveringen.
  • bedre forholdene for syklister i bydelen og øke andelen syklende.
  • sørge for sykkelfelt i Møllergata og bedre tilgjengelighet for sykkel i Ullevålsveien og Thereses gate.
  • innføre beboerparkering for alle beboere innenfor ring 2.
  • stimulere til økt bruk av bildelingsordninger gjennom blant annet reserverte parkeringsplasser.
  • bedre støtteordningen for energittiltak i leiligheter, særlig tilpasset eldre boliger.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**