Trude Risnes i valdebatten på Leikanger

Dag Digernes

Torsdag 27 august var det valdebatt på Leikanger. Trude Risnes, Venstre stilte med sin ordførarkandidat Trude Risnes. Trude fekk fram saken som er viktige for Venstre som at det plass til fleire bustader sentralt på Leikanger (fortetting), at vi kan skape eit Leikanger som er godt tilpassa gåande og syklande, at vi må skjerme pleie- og omsorg og skule/oppvekst mot kutt og ikkje minst at næringsutvikling ikkje kan skapast på Leikanger aleine men må skapast i Sogne-regionen og det siste er det viktigaste for arbeid- og busetting for Leikanger i tida framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**