Venstre sikrar Froland inntekter – stoppar regjeringsforslaget om eigedomsskatt

Jan Kløvstad, fylkestingskandidat
Jan Kløvstad, fylkestingskandidat
Jan Kløvstad, fylkestingskandidat

Regjeringa ved finansminister Siv Jensen har sendt ut eit høyringsforslag om endring av eigedomsskatt for industrianlegg, maskinar og utstyr, kraftlinjer og anlegg knytta til infrastruktur. I Setesdølen 25. august seier rådmann Tallak Hoslemo at Bykle kommune vil tape drygt 2,8 millionar i året om denne endringa blir vedtatt. I Lindesnes kommune handlar det om eit årleg tap på 5,4 millionar kroner. Liknande tap vil kome i alle andre utkantkommunar, som har gitt natur til kraftutbygging og annan industri.

Venstre i Agderfylka har kontakta vår finanspolitiske talsmann Terje Breivik, som seier det er ”uaktuelt for Venstre å støtta endringar som får slike økonomiske følgjer for kommunane.”

 

Forslaget er til høyring i kommunane nå, og vi i Venstre vil tru samtlege kommunestyre vil konkludere slik vi alt har høyrt frå blant andre Vennesla, Iveland, Bykle og Lindesnes: dette kan vi ikkje godta. Venstre vil ikkje svekke økonomien i utkantkommunar. Dagens innkreving av eigedomsskatt har gitt viktige – og avgjerande bidrag – til velferdstenestene i utkant-Norge. Vi oppmodar finansminister Siv Jensen, Frp og Høgre til å legge vekk heile forslaget. Venstres kommune- og fylkestingspolitikarar har sikra seg støtte i eiga stortingsgruppe. Venstre stoppar forslaget i Stortinget om det noen gong kjem dit.

 

Jan Kløvstad

Fylkesskretær i Venstre og fylkestingskandidat i Aust-Agder

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**