Live Stokstad

Live Stokstad, Foto: Ivar Thoresen, DMT Alvdal AS

Mitt navn er Live Stokstad, og jeg stiller til valg for Venstre i Alvdal og Hedmark. Valget 14. september er en markering av at lokaldemokratiet fungerer, og jeg sier som jeg sa for fire år sia, da Norge skalv etter 22/7: Støtt opp om demokratiet, stem, stem, STEM! Hva du stemmer trenger ingen vite, men har du stemmerett, så må du bruke den!

Sjøl har jeg ikke vært med i politikken så lenge. Det var jobben min som lærer gjennom 15 år som førte meg inn i politikken for 4 år sia, vi frykta for tilbudet på Nord-Østerdal videregående. Gjennom Venstre fikk jeg en ny kanal å jobbe gjennom, og jeg har siden oppdaga påvirkingsmulighetene også i andre saker.

Etter én periode i kommunestyret og formannskapet i Alvdal ser jeg at det er mye vi ikke har fått til, men det er også veldig mye som ligger bra an. Jeg har ikke lyst til å gi meg, og vi jobber godt sammen i partiet og har det trivelig på møter, så jeg stiller igjen! Godt valg!

Ordførerkandidat
Alvdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**