Venstre leverer på miljø og klima

Venstre vil gjøre det enklere å ta grønne valg. Gruppeleder Tove Hofstad oppfordrer liunger til å komme med innspill til gode klimatiltak og bidra til det grønne skiftet., Illustrasjon: Samfunnslaboratoriet

Gjennom de siste fire årene har Venstre kjempet for miljøsaker i Moss og gjennom samarbeid med de borgerlige partiene fått gjennomslag og gjennomført en rekke tiltak som har snudd utslippsutviklingen i Moss og den største reduksjonen i CO2-utslipp i byen noensinne.

Vedtak og saker som har bidratt til dette er blant andre;
– Krav til elbillading i alle byggeprosjekt i byen
– En av Norges største ladestasjoner på Kirketorget
– Omlegging av renovasjonsbilene til miljøvennlig biogass
– Ny innsamlingsordning av farlig avfall
– Krav til innebygd og sikker sykkelparkering i byggeprosjekter
– Grønne tak på Nore og Vanem næringsområde
– Gebyrfritak solceller og solfangere
– Tiltak mot humle- og biedød
– Krav til fornybare drivstoff i alle kommunale kjøretøy

Gjennom perioden har det vært en mangedobling av antall elbiler i kommunen. Moss er en av byene i landet med størst vekst i andel elbiler, og veksten fortsetter. Tidlig i perioden fikk Venstre gjennomslag for at kommunen i alle nye bygge- og reguleringssaker setter minstekrav til andel p-plasser med elbillading. Dette gjorde Moss som en av landets første kommuner, antall ladepunkt er også sterkt økende i Moss. Venstre fikk samme år med seg et samlet bystyre på å sette av plass og søke tilskudd til et fullutstyrt ladetorg på Kirketorget. Dette ble åpnet juni i år.

Venstre har jobbet for at Moss kommune gjennom Movar skal sette krav reduksjon i utslipp fra drift av vannverk, renseanlegg og renovasjonstjenester. Gjennom konkrete forslag fikk vi gjennomslag for at alle renovasjonsbilene nå kjører på miljøvennlig biogass produsert av kloakken i Fredrikstad. Det er etablert et fylleanlegg for biogass ved Mosseporten som kan benyttes av alle som ønsker å velge miljøvennlig. Venstre har etterlyst økt fokus på farlig avfall i Movar, og i august i år lanserte Movar «miljøbilen», en henteordning for farlig avfall drevet av biogass.

Ved reguleringer av nye, store områder som Rosenvinge park og Vanem industriområde, har Venstre kjempet for økt tilrettelegging for sykkel og fornybare drivstoff. Sammen med utbygger og fylkeskommune bygges det i disse dager ny sykkelvei mellom Moss og Vanem. Det er innarbeidet krav til både elbilparkering og sikker sykkelparkering ved Vanem. Etter forslag fra venstre belønnes også fremtidige etableringer som anlegger beplantet, grønt tak. Grønne tak reduserer varme- og kjølebehov i bygget og gir bolig og næring for insekter og fugleliv i området.

Etter forslag fra Venstre ble det vedtatt i 2014 et fritak før søknadsplikt og dermed gebyr for bygging av solfanger og solceller på egen bolig.

Gjennom en interpellasjon i 2014 påpekte Venstre utfordringer knyttet til humler og bier i Moss. Utplanting av fremmede arter og bruk av sprøytemidler førte til biedød og spesielt humledød. Interpellasjonen resulterte i stans i utplanting av fremmede arter i kommunal regi, og det ble satt i gang utfasing i bruk av sprøytemidler.

Venstre har vist at vi har løsningene og vil med din hjelp jobbe for en ny halvering av klimagassutslippene fra Moss kommune i neste periode gjennom en allerede iverksatt satsning på kommunale bygg og kjøretøy. For å sikre verdifull natur og rekreasjonsområder ønsker vi vern av Midtre Jeløy og Mosseskogen med Molbekktjernet samt utvikling av en grønn bydel i den videre utbyggingen av Kambo og Sjøhagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**