Orkerød og demensomsorg

Foto: Colourbox.com

Offentligheten ble nylig advart av tre leger som jobber med demens om at det gode demensarbeidet i Moss er truet. Det er all grunn til å gi dem honnør for at de sier fra. Vi er avhengige av at de som jobber med og mottar tjenester i kommunen, melder fra når forholdene ikke er som de bør være. La det derfor være helt klart at Venstre ønsker en størst mulig åpenhet rundt kommunens drift.

Før konkurranseutsettingen på Orkerød var dette kommunens kompetansesenter for demensomsorg og alderspsykiatri. Etter konkurranseutsettingen ble demensteamet flyttet og styrket for bedre å kunne betjene hele kommunen. Venstre er ikke medlem av fagutvalget for pleie og omsorg, men som medlem av formannskapet og bystyret har jeg ikke opplevd at det har vært uenighet blant partiene om hvordan demensteamet har blitt organisert, selv om det er uenighet om konkurranseutsetting.

Men denne saken dreier seg om mer enn organisering. Saken dreier seg også om kvaliteten på selve omsorgen. Heldigvis får vi tilbakemelding fra brukere på at de ansatte på sykehjemmet gjør en flott jobb. Det er verdt å merke seg at de som jobber der i dag, i stor grad er de som jobbet der da kommunen drev Orkerød. Deres holdning til sitt fag har ikke endret seg. De gjør fortsatt en god og samvittighetsfull jobb.

Det ble i siste møte i kommunens fagutvalg (1. sep) orientert om statusen på Orkerød. Tjenesten er forsvarlig men det er helt klart at kommunen må følge opp rammene for den kvaliteten som er avtalt. Det dreier seg ikke bare om å gjøre en god jobb for de som har fått sin diagnose men også om arbeidet med å utrede og kartlegge andres situasjon. På dette området er kompetansen svekket.

Venstre har forpliktet seg til å styrke demensteamet og arbeidet med demensomsorg, og det står vi ved. Rådmannen skal nå ha en kontraktsoppfølging med Norlandia. Der er det viktig å få klarlagt hva som kan gjøres for å heve kompetansen igjen. Konklusjonen fra den gjennomgangen vil være viktig for hvilket valg vi gjør for demensomsorgen framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**