Havneområdet skal utvikles

Ei sentrumsnær og aktiv Leirvik hamn, Foto: Geir Angeltveit

Havneområdet består i dag av det som benyttes av containerhavna, fergeleie og biloppstilling til fergene, havnelageret og Moss Havns kontorbygg. Området utgjør en indrefilet for utvikling av fremtidige arbeidsplasser i byen. Det pågår nå er reguleringsarbeid knyttet til havneområdene.

Venstre foreslo og fikk gjennomslag for følgende premisser og oppdrag for den pågående reguleringsprosessen:
– Jernbanespor for omlasting på havna.
– Landstrømstilbud skal etableres.
– Eksisterende strand i sørsiden av havna skal erstattes av et universelt tilrettelagt badeanlegg.
– Det skal utredes alternativ bruk til annen næring enn containerhavn.

Mot slutten av 2015 kommer en ny, helhetlig havnestrategi for Oslofjorden. Strategien vil beskrive eksisterende containerhavn i en større sammenheng og hva som er framtiden til Moss Havn. Strategien må bli førende for endelig regulering av havna.

Moss Venstre ønsker fortsatt næringsvirksomhet på dagens havneområde. Havneområdet utgjør et av de mest attraktive næringsområder i hele Østfold. Dypvannskai og svært god tilgang på infrastruktur både knyttet til energi og samferdsel gjør havneområdet attraktivt for moderne industri. Moderne industri er ikke det vi fra før forbinder med industri i Moss, men er knyttet til kompetanse og teknologi.

Havneområdet vil bli nabo til ny stasjon i Moss hvor en million mennesker på Østlandet kan komme i løpet av 30 minutters kollektivreisetid. Fra før er Moss hjemsted for flere tusen høyt utdannede arbeidstakere som daglig pendler og som gjerne ville jobbet her i byen. De som fremover flytter inn på Rosenvinge- og Verketområdet samt på Sjøsiden og i sentrum, vil også ønske et godt jobbmarked lokalt.

Fornuftig bruk av havneområdet er å legge grunnlag for arbeidsplasser lokalt. Venstre ønsker at det skal være enkelt å jobbe, leve og bo i Moss. Vi ønsker ikke å ta det mest verdifulle næringsområdet i regionen og gi til eiendomsutviklere. Moderne industri vil generer tre arbeidsplasser i byen for hver arbeidsplass i industrien.

Venstre mener det vil kunne etableres hundrevis av nye kompetansearbeidsplasser på dagens havneområde, dersom eksisterende containerhavn skulle avvikles. Det er nå valget står. Det neste bystyret skal bestemme hva som skjer med havneområdet. Venstre ønsker en levende by i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**