Møt vår 3. kandidat, Ragnar Skjøld!

Foto: Jo Straube

Vi ønsker at du skal bli kjent med våre kandidater, både som mennesker, men også hva slags politikk de ulike er mest opptatt av. Frem mot valget kommer vi til å presentere én kandidat hver dag. I dag presenterer vi vår tredjekandidat, Ragnar Skjøld:

Ragnar Skjøld er født i 1956, og er utdannet cand.mag i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet i Norsk Data og vært generalsekretær i en pasientorganisasjon. Etter fullført utdanning har Ragnar arbeidet som seniorrådgiver i spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet i 12 år. Han har flere tillitsverv, og er blant annet styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, styremedlem i Stiftelsen Organdonasjon og er nå også oppnevnt til Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF. Han sitter i helse- og sosialkomiteen i Sagene bydel, og er vår 3. kandidat dette valget.

Tre funfacts om Ragnar:
– Jeg liker å pusle med elektronikk og data, RaspberryPi og Linux er det helt store for tiden.
– Jeg er veldig glad i å fotografere.
– Jeg elsker å reise på øyhopping til greske øyer.

Hvorfor har Ragnar engasjert seg i politikk?
– Jeg har alltid vært samfunnsengasjert, så da falt valget på Venstre for 15 år siden, noe jeg ikke har angret på.

Ragnars hjertesaker:
– Mine hjertesaker er helse, miljø og kollektivtransport. Jeg er veldig opptatt av at byen må legge til rette for at flere kan sykle trygt til jobben. Etter to perioder i helse- og sosialkomiteen, brenner jeg særlig for å utvikle helsetjeneste til bydelens innbyggere; helsestasjon, Sagene lokalmedisinske senter, helsetjenester til rusmisbrukere og eldre, og økt fokus på forebygging.

Hvorfor Venstre for deg?
– Jeg valgte Venstre fordi både friheten til enkeltmennesket og partiets grunnsyn passet meg. Jeg har vært med på å utvikle Venstres helsepolitiske program fra grunnen av, noe som har vært både spennende og givende. Min ektefelle er også engasjert i Venstre, så det blir mange politiske diskusjoner hjemme 🙂

Det aller beste med Sagene bydel?
– Sagene bydel har utviklet seg mye i løpet av de 34 årene jeg har bodd her. Vi har et godt nærmiljø og jeg liker både nærheten til byen og til marka. Jeg er veldig glad i de små bydelskafeene som har dukket opp de siste årene – det har blitt fine møteplasser i nærmiljøet.

Hvor ser Ragnar seg selv om 10 år?
– Tja, jeg er nok fortsatt engasjert innenfor frivillige organisasjoner og opptatt av å utvikle samfunnet for de svakeste. Kanskje er jeg i politisk ledelse i et departement? 🙂

Hvilket ord ville flest venner brukt om deg?
– Det må nok bli engasjert!

Til slutt – Ragnars tre grunner til å stemme på Ragnar:
1. Jeg har lang fartstid fra Helse- og sosialkomiteen som jeg vil bruke til å utvikle bydelen til å bli enda bedre å bo i.
2. Jeg er ryddig og går grundig inn i sakene jeg jobber med.
3. Min erfaring fra frivillige organisasjoner og fra Helse- og omsorgsdepartementet mener jeg kan være et viktig bidrag til å videreutvikle helsetjenestene i bydelen.

 

ragnar2

ragnar3

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**