Venstre vil bidra

Foto: Jo Straube
– Vi blir alle sterke berørt av flyktningsituasjonen, og jeg er sikker på at vi er mange som ønsker å bidra med det vi kan, sier Helene Skulstad, førstekandidat for Gamle Oslo Venstre.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Hun hadde med seg følgende forslag til behandling i komite for oppvekst, kultur og næring tirsdag 7. september:
  • Med bakgrunn i flyktningsituasjonen i Europa og konflikten i Syria ber bydelsutvalget bydelsadministrasjonen undersøke med Oslo kommune om det er behov for at Gamle Oslo bosetter flere flyktninger, og sette i verk de nødvendige forberedelsene som eventuelt trengs.
  • Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen undersøke om frivillighetssentralen kan bidra til å organisere og kanalisere frivillige som ønsker å bidra.
  • Komite for oppvekst, kultur og næring ber bydelsdirektøren redegjøre for bydelsutvalget om tiltakene som settes i verk knyttet til Politiets Utlendingsenhet på Tøyen, og om det er ytterligere behov fra bistand fra bydel Gamle Oslo

– Med disse forslagene ønsker vi å signalisere at bydelen er klar til å bidra med det vi kan, sier Skulstad.

Venstrefolk over hele landet er stekt berørt av situasjonen og vil bidra til at Norge gjør det vi kan for å avhjelpe krisen på alle nivå: Lokalt, kommunalt, nasjonalt og internasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**