Venstre har en god ordførerkandidat

Foto: Privat

VENSTRE HAR EN GOD ORDFØRERKANDIDAT
Det er kommunestyret som velger ordføreren, etter forhandlinger mellom partiene. Det er derfor helt avgjørende at du og mange andre gir Venstre tillit ved valget, slik at vi får flere representanter i kommunestyret (har 4 i dag). Jo flere som bruker Venstres liste, desto større er sjansen for at Runolv Stegane blir ordfører, og at vi kan få gjort om vedtaket om innføring av eiendomsskatt.

KOMMUNESTYRET SA TORSDAG NEI TIL FOLKEAVSTEMMING
Kommunestyret sa nei til folkeavstemming torsdag kveld. Ordføreren nektet å ta opp saken. Venstre benyttet likevel sjansen da det var sak om eiendomsskatt oppe til behandling. Det kan ikke nektes avstemming av forslag som fremmes til sak på saklisten. Forslaget fikk bare støtte av Venstres representanter (4) og FrP (1) Innføring av eiendomsskatt kan ikke vedtas endelig for 2016 før ved budsjettbehandling i desember. Derfor bør du bruke Venstres liste og sørge for sterkest mulig Venstre-representasjon i kommunestyret dersom du er skeptisk til eiendomsskatt.

POSITIV UTVIKLING I ØKONOMIEN
Kommunen gikk med stort overskudd i 2014: 7,5 millioner kroner i pluss før avsetning til fond. I 2015 går det enda bedre. Fersk rapport til kommunestyret (i møtet i går) viser at helse og sosial vil bruke 2-3 millioner kroner mindre enn budsjettert. Det er veldig bra! Eiendomsskatt er ikke nødvendig, hverken for utbygging eller drift av Sigdalsheimen.

Venstre vil ha gode velferdstjenester uten eiendomsskatt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**