Sofagruppen à la Sandnes, gidd å stemme!

Parissa Hamedan-Nejad, Foto:Elisabeth Tønnessen

– Sofagruppen i Sandnes er større enn posisjon partiene, sier Parissa Hamedan-Nejad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ja, du som sitter på sofaen og lurer på “koffår” du skal stemme?
Du som sier:

Ikkje gidd , det blir jo uansett akkurat sånn som det er!

Vel, viste du at ditt parti, Sofagruppen à la Sandnes, er det største partiet i Sandnes? I 2011 fikk dere over 38% av stemmene i Sandnes. Det vil si 18 615 stemmer. Synes du det var mange? Vel, du har rett! Jeg skal forklare dere hvor store dere egentlig er.

Posisjonspartiene i Sandnes – AP, SV, SP, FrP og PP – fikk til sammen 16 553 stemmer. Ja, de er mindre enn dere. Dere fikk altså 2 061 stemmer mer enn alle posisjonspartiene til sammen! Det desidert største partiet, med flest stemmer. Ikke dårlig – for å gjøre ingenting. Det er bare så synd at dere ikke får noen bystyrerepresentanter som taler deres sak. Vil du fortsatt si “ikkje gidd”?

Dersom lokal demokratiet skal fungere, må flest mulig delta i den offentlige debatten og ikke minst at flest mulig må velge å stemme.

Husk at kommunen skal styres av gauker og fylkeskommunen av rogalendinger. Dette skjer ved at vi kommer til orde gjennom offentlig debatt og stemmegivning ved valget. Dersom vi skal bevare vår mulighet til å komme til orde, må vi pleie demokratiet, holde det ved like og forme det slik at det passer oss og nåtida, i tillegg legge til rette for å påvirke framtida. Dette krever en liten innsats av alle gauker, både innfødte og innflyttere. Bruk stemmeretten!

kjære Sofagruppen à la Sandnes, gidd å stemme! Uansett hvilket parti du stemmer på, vil din stemme hjelpe til å opprettholde lokaldemokratiet. Så lenge den ikke går til sofa- eller hjemmesitterpartiet. Godt valg!

Parissa Hamedan-Nejad

3.-kandidat Sandnes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**