Kommunestyregruppe 2019 – 2023

Venstre er representert i kommunestyret i Evje og Hornnes, med to mandat.

Faste medlemmer:

  1. Cato Christensen, gruppeleder og leder i levekårsutvalget
  2. Cecilie Kyllingstad, medlem i planutvalget

Varamedlemmer:

  1. Kittil Barstad
  2. Bent Ivar Depui Tversland
  3. Thomas Haugland
  4. Anders Odde Torndahl
  5. Jan Albert Haagensen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**