Tverrpolitisk semje om mandatfordeling

Nord-Aurdal Venstre

folk først Venstre er glad for at det til slutt vart tverrpolitisk semje om mandatfordelinga i dei ulike utvala. Med den største prosentvise auken av alle partia i Suldal, enda me opp med ein oppslutnad på 13,8% (8,4% i 2011). Venstre får då inn 3 kommunestyrerepresentantar, Nils Bjarne Vold, Eskil Nerheim og Nina Østebø. Me vert også representert i både formannskap, levekår,- og LMT-utvalet.
Me gler oss til å ta fatt på 4 nye år med fokus på FOLK FØRST, og å arbeida for ei positiv utvikling av Suldalssamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**