Venstre tar jobben

Illustrasjon: venimo / creativemarket.com

Venstre er igjen gitt oppdraget med de viktigste politiske sakene i Moss kommune. Det er en tung og utfordrende oppgave, men den gir inspirasjon og stor vilje til å lykkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Når man tilhører skole-, kultur- og miljøpartiet Venstre er det naturlig at man får tillit til å utvikle og synliggjøre politikken på disse områdene på vegne av partiene som styrer i Moss. Samtidig som det er viktig å gå til oppgaven med vilje og styrke for å få det til, er det naturlig å stille seg selv spørsmålet om vi som parti har tilstrekkelig med resurser og kunnskap til å kunne levere.

I 2011 fikk Venstre, etter å ha gått til valg på nettopp det, oppdraget med å utvikle Moss kommunes kulturplan samt strategiske plan for skolen. Sindre W. Mork fikk utfordringen med å lede hovedutvalget for skole-, oppvekst- og kultur som har ansvaret for disse saksområdene. Det var fire spennende og utviklende år med mye godt samarbeid i partiet, utvalget og med en kunnskapsrik og engasjert kommunalavdeling til hjelp og støtte i det politiske arbeidet.

Som erfaren skolepolitiker med 12 år bak seg, gikk Sindre W. Mork likevel til oppgaven med ydmykhet men også med stor vilje til å lykkes. I ettertid kan vi, med stort flertall bak det endelige resultatet i bystyret, si at vi har lykkes til beste for innbyggerne i Moss. Vi har fått et veldig godt grunnlag for å utvikle Mosseskolen og Kulturbyen Moss. Det gjør oss både stolt og glad at vi har begynt å levere enda bedre resultater på disse områdene.

Den nylig inngåtte samarbeidsavtalen mellom Venstre og det nye styringsflertallet gir oss muligheten til følge opp dette arbeidet men gir oss også nytt ansvar og nye oppgaver. Denne gangen har vi blitt utfordret til å levere på miljøområdet gjennom å lede det nye utvalget for miljø og samferdsel. For miljøpartiet Venstre er det åpenbart at vi skal ta på oss oppdraget, spesielt med tanke på vår helhetlige miljøpolitikk slik den gjenspeiler seg i vårt valgprogram.

Venstre har i inneværende periode, med sine mange engasjerte medlemmer, søkt å skape et bredt flertall for framtidsrettede løsninger på miljøområdet. Det er gjort flere tiltak og lagt til rette for enda flere, som vil komme byens innbyggere til gode i årene framover. Samtidig skaper dette et grunnlag for å kunne tiltrekke seg framtidens næringsliv til Moss og regionen.

Ved å være nytenkende og nyskapende kan vi både bidra til å nå nasjonale klimamål og legge til rette for, ta vare på og skape nye framtidsrettede arbeidsplasser. Miljøpolitikken henger på mange måter sammen med næringspolitikken gjennom å legge til rette for framtida. For Venstre som miljøparti er det viktig å synliggjøre den sammenhengen og bidra til å lykkes på vegne av lokalsamfunnet.

Samtidig er vi klar over at dette er den virkelig store oppgaven den neste valgperioden. Det er derfor helt nødvendig at det igjen blir et samarbeid, helst med et bredt flertall, mellom politikerne og fagfolkene i kommunen. Resultatene innen miljø og samferdsel vil på mange måter avgjøre hvordan vår by skal framstå som god å jobbe, leve og bo i.

Når styringsflertallets partier så tydelig ønsker at Venstre skal lede denne oppgaven skaper det igjen både forventninger til oss og er en inspirasjon for oss. Med stort engasjement innad i partiet, godt samarbeid med andre og en dyktig administrasjon i Moss kommune, er det mulig å komme i mål med dette oppdraget også.

Venstre akter fortsatt å bidra til resultater for framtida. Derfor velger vi igjen å søke posisjoner hvor vi kan utvikle og gjennomføre god, helhetlig politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**