Moss og Rygge Venstres verv 2015-2019

Våre fire toppkandidater 2015: Johanna Podhorny, Sindre W Mork, Kristoffer Hansen, Joakim Sveli, Foto: Helge Eek

Rygge kommune:
Finn-Erik Blakstad er varaordfører

Varamedlemmer:
Camilla Tønnesen
Tone Svarstad
Erik Grønner
Axel Emil Jønsson

Venstre har følgende andre verv i Rygge

Formannskapet
Finn-Erik Blakstad
Plan og miljøutvalget

Camilla Tønnesen

Moss kommune:
Sindre W. Mork og Joakim Sveli
er bystyremedlemmer.

Varamedlemmer:
1. Johanna Podhorny
2. Kristoffer Hansen
3. Ahsan Rashid
4. Brede Bøe
5. Kjell Kåsin

Venstre har følgende andre verv i Moss:

Formannskapet (fellesliste for H/MDG/V/KrF)
3. vara, Joakim Sveli
Helse og sosial (fellesliste for H/FrP/MDG/V/KrF)
3. vara, Brede Bøe
Teknisk (fellesliste for H/MDG/V/KrF)
2. vara, Johanna Podhorny
Skole, oppvekst og kultur (fellesliste for H/MDG/V/KrF)
3. vara, Ahsan Rashid
Miljø og samferdsel (fellesliste for H/FrP/MDG/V/KrF)
5. vara, Johanna Podhorny
Administrasjonsutvalget (fellesliste for H/FrP/MDG/V/KrF)
4. vara, Sindre W. Mork
KF Moss havn (fellesliste for H/FrP/MDG/V/KrF)
4. vara, Kjell Kåsin
KF Moss drift og anlegg
Ida Skjerve
Personlig vara, Joakim Sveli
KF Moss kommunale eiendomsselskap
Nestleder, Gabriella Grossmann
Personlig vara, Kjell Kåsin
Oslofjordens friluftsråd
Johanna Podhorny
Personlig vara, Kristoffer Hansen
Skjærgårdstjenesten
Kristoffer Hansen
Overskattetakstutvalget
Nestleder, Ahsan Rashid
Personlig vara, Helge Jodalen
MOVAR Representantskapet (fellesliste for H/FrP/MDG/V/KrF)
Joakim Sveli
6. vara, Sindre W. Mork
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**