Tana kommunestyre 2015-19 er konstituert

microsoft

22.10.15 ble kommunestyret i Tana konstituert.

Opposisjon i Tana har 6 representanter mens posisjonen har 13. I opposisjonen har vi valgt å inngå valgteknisk samarbeid i 2 blokker.

Blokk 1: Venstre med 1 repr og SP med 2 repr

Blokk 2: Høyre med 1 repr og FRP med 2 repr.

Vi stilte likt mot hverandre til plassen om opposisjonens ene formannskapsplass. På loddtrekning vant V/SP.

Gjennom blokk 1 har V følgende plasser etter første fordelinger av KST:

Monica Balto: fast plass KST, fast plass i Helse, omsorg og oppvekstutvalget, 2. vara til FSK, 3.vara til regionrådet

Sverre Pedersen; 1.vara KST, 1.vara i Natur og næringsutvalget

Jan Oskar Dervo: 2, vara til KST, fast plass i Valgnemda

Håkon Kjølås: 3. vara til KST, 2.vara i Hovedutvalget for Helse, omsorg og oppvekst, vara til valgnemda

Kirsten Berit Hætta Guttorm: 4.vara til KST, 3. vara til hovedutvalget for utmark og næring

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**