Til innhold
K.K Pedersen

Tana Venstre

Tana Venstre stiller til valg for NY periode 2023-2027

I Tana skal alle skal føle seg sett, verdsatt, ivaretatt og velkommen!

Vi ser framover-på lag med naturen.

 

Har du en viktig sak du brenner for? Ta kontakt med oss!

Følg oss på Facebook her.

Våre hovedsaker

 • Miljø og natur

  Naturen og det biologiske mangfoldet er vårt eksistensgrunnlag. Naturen kan beskytte oss mot katastrofale konsekvenser av klimaendringer og er et hjem for de artene vi deler jorden med. Ikke minst er naturen en kilde til livskvalitet og gode opplevelser. Vi skal levne naturen i like god eller bedre stand til dem som kommer etter oss. Tana må jobbe for å fremtre miljøvennlig i ord og handling

 • Energi

  Tana venstre er i mot vindkraftverk generelt. Disse ødelegger naturen og er en dårlig energiløsning. 420-linje til Øst Finnmark er ifølge Statnett kun nødvendig for nye vindkraftanlegg. Kraftbehovet kan løses enklere med ei 132 kV-linje de få gangene i året effekten ikke strekker til. Høy satsning på ENØK-tiltak vi gi mindre kraftbehov og ta ned effekt-toppene. I Øst-Finnmark brukes en forholdsvis stor andel av krafta til oppvarming pga kaldt klima og et næringsliv som forbruker lite energi. ENØK-tiltak vil derfor ha ekstra stor effekt.

 • Tanavassdraget

  Er verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks. I Tana er den svært viktig både som sterk kulturbærer og ressurs. Kommunens politikere må ha høyt fokus på Tanavassdragets laksestammer og kultur! Tradisjonelt fiske må åpnes for lokalbefolkninga når det er levedyktige stammer. Kvotereguleringer på tanalaks og sjørøye bør være naturlig. Fritt fiske på andre arter.

 • Verdiskaping - gründer

  Vi heier på små og store jobbskapere. Tana trenger flere jobbskapere som bidrar til vår felles velferd og samfunn. Det private næringslivet er viktig for Tana. Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser.

 • Skole og barnehage

  "Kun lærere er lærere". Venstre satser på skolen for det er det aller viktigste for å gi alle barn og elever frihet og like muligheter for fremtiden. I kjernen av skolen står den gode læreren. Det er den aller viktigste innsatsfaktoren for at alle elever skal bli sett og for at elever skal få tilpasset opplæring til elevens behov. Venstre vil derfor satse på læreren.

 • Idrett og kultur

  Tana har et sterkt idretts- og kulturliv som må bevares! Et bredt utvalg av frivillige organisasjoner, idrettslag og bygdelag er med og skaper bolyst i Tana. Kulturskolen i Tana har vært viktig for våre unge og må fortsatt være en vinner. Vi vil løfte opp disse tilbudene i årene fremover også. Det skal ikke være lommeboka som bestemmer om du kan delta på aktiviteter.

 • Nedstengte skolebygg trenger folk og liv

  Austertana- og Sirma skole er nedstengt. Tana kommune må åpne byggene for bruk av folket. Kontorfellesskap og bruk av rommene til aktive kulturhus vil gi bygdene et styrkende løft og samtidig stoppe forfall på nedstengte bygg. Tomme bygg gir ikke fremtidsvisjoner.

 • Valgprogram 2023-2027

  Se hele vårt valgprogram her