Til innhold
K.K Pedersen
Gjennom samarbeid tar vi ansvar for ny vekst i trivelige Tana!

Tana Venstre

Tana Venstre takker for tilliten vi fikk i 2015, og har gjort det vi lovte i programmet.

Nå stiller vi med en liste igjen og et program som skal ny vekst i Tana fram til 2023! Tana Venstre ber velgerne om støtte til å avløse AP som har hatt makta så altfor lenge. Er du enig?

Heretter skal  Tana kommune stå fram som en kommune som verdsetter fagfolks kompetanse, og tar vare på kompetente ansatte slik at de blir boende i Tana.
Og i tillegg må Tana kommune få kontroll over økonomien og lånegjelda. Vi vil at pengene skal brukes på å lønne nok ansatte i skole, barnehage, kulturskole og eldreomsorg. Er du enig?

I dag sender kommunene disse pengene til banksjefen i form av renter og avdrag på lån som nærmer seg svimlende en halv milliard kr.!! Vi vet at de fleste synes dette er uansvarlig, og at “festen” de kommende år må betales – av innbyggerne. Vi lover derfor ingen store lånebaserte investeringer de kommende år, men vi skal være desto flinkere til å hente penger fra andre som sitter med mye – både i stat og fylkeskommune.

Vil du bli med oss som medlem og være med å påvirke saker du vil vi skal legge frem?
Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Du kan også følge oss på Facebook her.

Saker som er viktigst for oss

 • Oppvekst og utdanning

  En trygg og lærerik oppvekst uten mobbing på skolene i Sirma, Tanabru, Boftsa og Austertana. Sørge for nok fagfolk i klasserommene. Sikre en skolehelsetjeneste hvor alle barn får nødvendig oppfølging. Beholde og styrke Tana videregående skole.

 • Kultur

  Kultur, idrett og folkehelse skaper identitet og «det gode liv» i hele Tana. Styrke Tana kulturskole og få etablert et miljø for samisk barneteater. Starte arbeidet overfor regjering og storting for å få bygget et museum i tilknytning til gamle Tana bru og et Villakssenter.
  Sørge for at gode fagfolk innen helsefag får mulighet til å drive forebyggende på både fysisk og psykisk helse.

 • Verdiskaping

  Samfunnsutvikling, samferdsel, næringsliv og distriktsoptimisme. Venstre vil legge til rette for at Tana skal tiltrekke seg grundere, nyetablerere, statlige virksomheter og nye bedrifter som satser på grønn innovasjon og teknologi. Dette skal skje i alle deler av Tana, fra fjordbotn til vidde. I nedre Tana må det komme en bro som grunnlag for både videregående skole og større aktivitet.

 • Miljø og natur

  Grønn vekst er en forutsetning for å opprettholde vår livskvalitet og personlige frihet. Naturen er vår viktigste ressurs, og føre-var prinsippet må ligge til grunn for all inngripen. Innbyggerne skal ha god tilgang til friluftsliv hele året. Naturen er det beste "lokalet" for å gi folk bedre helse, både fysisk og psykisk. Friluftsaktiviteter kan kun begrenses av vitale næringsinteresser og hensynet til truede arter, ikke av firkantede bestemmelser fra staten.

Våre folk