Støtter forslag om bilfritt sentrum

Jon Gunnes
Foto: Cathrine Dillner Hagen

Tidligere denne uka gikk MDGs Hilde Opoku ut i Adresseavisen for et bilfritt sentrum innen 2019. Jon Gunnes mener større områder i Trondheim sentrum bør være bilfrie innen 2025.

Venstre i Trondheim er meget glad for debatten om bilfritt sentrum.

– Nå er det igjen legitimt å ha høye ambisjoner på vegne av bymiljøet i Trondheim. CO2-utslippet er en ting, arealbruken og opplevelsene for de gående og syklende er det viktigste. Det skal myldre i sentrum, sier Gunnes.

Det er 10 år siden Venstre foreslo og fikk vedtatt at Torvet skulle bli bilfritt, og nå er det gjennomført.

Til Adresseavisen den 28. oktober sier Gunnes at det er på tide å utforme ny miljøpolitikk. Med de høye ambisjonene Miljøpakken har på å redusere klimautslippene, sier Gunnes at det vil være et godt tiltak å begrense biltrafikken i Midtbyen. Men det aller viktigste er opplevelsen for folk som ferdes i byen som gående, syklende og busspassasjer. De trenger mer areal.

Før nyttår håper Gunnes at saken om Olav Tryggvasons gate kommer opp til politisk behandling. Her mener Gunnes at det er viktig å få bort privatbilene og heller få en miljøgate med en effektiv kollektivløsning og gode sykkelveier.

Han er skuffet over at Ap og Høyre er negative, blant annet fordi de tror det vil gå ut over omsetningen i Midtbyen. Transportøkonomisk Institutt har fastslått at sentrum ikke er avhengig av stor bilbruk og mange parkeringsplasser for at folk skal handle der.

Nå håper Gunnes det finnes krefter i begge disse partiene som er positive til et bilfritt sentrum.

– Ap har valgt å møte denne debatten med å si nei, nei, nei til alle forslagene. I Miljøpakken har vi høyere ambisjoner enn dette, og nå må Ap og Høyre være med å ta denne debatten på alvor, sier Gunnes til Adresseavisen.

Venstre kommer til å følge opp denne saken i tiden fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**