Viktig steg i retning av ett Trøndelag

Portretter, Venstre LM 2015 Marita Ramberg Røthe, Nord-Trønderlag Foto: Jo Straube / Venstre, Foto: Jo Straube / Venstre

Venstre i Nord-Trøndelag er glade for at en sammenslåing av Trøndelagsfylkene ligger innen rekkevidde, men stiller seg undrende til todeling av regionhovedstaden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Den 4. november presenterte fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag en intensjonsplan for å slå sammen fylkene i 2018. Et viktig steg i retning av ett Trøndelag.

– Trøndelag står sterkere sammen. Derfor er det veldig gledelig at vi nå har et utkast til veikart mot sammenslåing i 2018. Venstre ser frem til konstruktive debatter for å få denne prosessen i mål, sier Venstres fylkesrepresentant Marita Ramberg Røthe.

Ramberg Røthe er også fornøyd med at utredningen tar for seg sørsamisk kultur:

– Venstre har lenge jobbet for å bedre forholdene for sørsamisk kultur og språk, og da særlig for realisere Saemien Sijte på Snåsa. I utredningen lover fylkeskommunene å ta vare på og bruke sørsamisk kultur og språk, derfor håper jeg at det nå blir et ordentlig, trøndersk trykk på Saemien Sijte-satsingen.

Til tross for mye positivt i utredningen, er Ramberg Røthe kritisk til løsningen om geografisk adskilt regionstyring.

– Jeg stiller meg undrende til at administrasjon og politisk styring blir adskilt, og at man ikke benytter muligheten til å effektivisere driften. Signalene fra intensjonplanen bærer preg av å være et geografisk kompromiss, fremfor å ta ut potensialet til å reformere og samle byråkratiet og demokratiet for hele Trøndelag. Venstre ønsker å bruke sammenslåingen til å reformere administrasjonen av fylkeskommunen for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Derfor ønsker Nord-Trøndelag Venstre å samle administrativ og politisk ledelse i Steinkjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**