Oppfølging og bosetting av flyktninger

Zaatari, en syrisk flyktingeleir i Jordan, Foto: DFID - UK (CC BY-NC-ND 2.0) https://flic.kr/p/dCKqgq

Interpellasjon til bystyrets møte 9. november 2015

Det gjøres en omfattende og god jobb i Moss kommunes oppfølging og bosetting av flyktninger. Med den tilstrømming som nå er, vil likevel utfordringene øke. Venstre er derfor opptatt av å få klarlagt om en samlet, felles innsats gjennom Moss VOKS og en samordning av bosettingen i regionen, vil gjøre arbeidet mindre utfordrende. Tanken er at bruk av felles resurser vil gi bedre oppfølging og økte bosettingsmuligheter totalt sett i vår region.

Moss VOKS brukes på mange måter i dag som felles kompetansesenter for opplæring og Venstre ønsker en tilsvarende vurdering av å slå sammen våre resurser for bosetting. Venstre mener også egenbosetting i regionen med en samlet oppfølging fra kommunene, kan være en mulighet å vurdere.

Ett av de viktigste tiltak for integrering er språk. Derfor ønsker Venstre at alle flyktninger så raskt som mulig får opplæring i språk. Dette bør gjelde uavhengig av om flyktningene har fått opphold og skal bosettes eller om de er på det desentraliserte mottaket og venter på avklaring av status. Ved å tilegne seg språk og samfunnskunnskap vil flyktningene lettere kunne bli integrert uansett hvor de skal bosettes, og for de som ikke får opphold vil det likevel være et positivt bidrag for den enkelte og for vårt lokalsamfunn mens de befinner seg her.

Venstre mener derfor Moss bør søke om å få etablere en forsøksordning med introduksjonstilbud/språkopplæring allerede i mottak. Et slikt prøveprosjekt kan uansett gjøre flyktningene mer attraktive for bosetting i hvilken som helst kommune.

Moss har også en del enslige mindreårige bosatt eller i mottak. Denne kategorien flyktninger representerer også en særskilt utfordring nasjonalt. Venstre mener det bør vurderes en SOS Barneby i regionen for å følge opp og skape en tryggere tilværelse for denne gruppen.

Venstre stiller derfor følgende spørsmål til ordføreren:
Mener ordføreren det vil være relevant å ta disse problemstillingene med seg og få dem vurdert i kommunens og regionens arbeid med flyktninger?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**