Fylkesårsmøte i Haugesund

Foto: Scandic

Fylkesårsmøtet til Rogaland Venstre i 2016 skal arrangeres 6.- 8. februar på Scandic Maritim i Haugesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

kjartan
Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde

Digital påmelding
Påmeldingsfristen er 13. januar 2016. Påmeldingsskjemaer er sendt ut til alle lokallagsledere.

Fullmaktsskjema
Hvert lokallag må levere inn fullmaktsskjema som bekrefter at delegatene er valgt på riktig måte av lokallaget. Skjemaet må være signert. Vi ber om at skjemaet sendes inn per e-post samtidig som påmeldingsfristen til [email protected].
Last ned fullmaktskjema

Frist for vedtektsendringer
Se vedtektene for Rogaland Venstre. Merk frist for innsending av endringsforslag til vedtektene. Fristen er 5. januar 2016. Forslag sendes til [email protected]

Forslag til uttalelser
Forslag til uttalelser til fylkesårsmøtet, bes sendes inn til Rogaland Venstre ved styret, [email protected]. Fristen for å levere forslag er søndag 17. januar 2016.

Beregning av delegater
Foreløpig beregning er sendt ut til lokallagslederne. Endelig antall delegater blir bestemt av hvor mange betalende medlemmer lokallaget har per 31.12.2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**