Venstre prioriterer unge, frivillige og nabolag

Foto: Jo Straube

17. desember behandling bydelsutvalget budsjett for Gamle Oslo. – Venstre har i sitt forslag til budsjett valgt å reversere det foreslåtte kuttet i ettervern, øke frivillighetsmidlene i bydelen til 1 million og sette av investeringsmidler til park og fellesområder i bydelen, sier Helene Skulstad, Venstres representant i bydelsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I bydelsdirektørens tilleggsinnstilling fra 17. desember kommer det frem at det foreslåtte kuttet i ettervern reverseres. -Vi er spesielt glade for at ettervernet opprettholdes på dagens nivå og at unge voksne i en sårbar livssituasjon får den oppfølgingen de trenger, sier Helene Skulstad. -Mange av oss får jo hjelp av våre foreldre og foresatte langt i voksenlivet. Det er viktig at barnevernet yter godt ettervern også i den vanskelige perioden når unge er på vei inn i voksenlivet.

Frivillighetsmidler

Venstres hovedsaker under valget var muligheten for en god barndom og gode nabolag. I sitt alternative budsjett foreslo Venstre å øke frivillighetsmidlene til 1 million. – Frivillighetsmidlene er viktige for det sivile samfunnet i bydelen, for barn og unge og bidrar til bedre nabolag for oss alle, sier Skulstad. Frivillighetsmidlene har verdi langt utover pengene som bevilges. -På Tøyen ser vi hva økte frivillighetsmidler kan bety for et lokalmiljø, sier Skulstad. -Vi er skuffet over at flertallet, Arbeiderpartiet, Rødt, MDG og SV, ikke ønsket prioritere frivillighetsmidlene like høyt.

Grøntområder

Gode grøntområder og fellesarealer er avgjørende i en bydel hvor vi bor tett, og ofte i små leiligheter. Bydel Gamle Oslo vokser raskt og presset på fellesarealene øker. – Venstre ønsker gode nærmiljø og bomiljø og mener at prioritering av fellesarealene er viktig for å bidra til hyggelige nabolag det er godt å bo i, sier Helene Skulstad. Ingen andre partier fant rom for å prioritere de felles uteområdene på denne måten.

Ansvarlig

– Budsjettet slik det nå foreligger gir en økning innenfor oppvekst som vi mener er særdeles positiv, og Venstre stemte for flertallets forslag om utvidet åpningstid på helsestasjon og bedre ferie- og fritidstilbud for barn og unge. – Videre støttet vi forslaget om lokal miljøplan fra flertallet, sier Skulstad.

Venstre er opptatt av ansvarlig økonomisk styring og har saldert sitt budsjettforslag, samt alle forslag Venstre støttet gjennom budsjettbehandlingen. – Vi synes det er overraskende at flertallet ikke fant større handlingsrom innenfor budsjettet, som for første gang på mange år hadde en økning i rammen, fremfor kutt. Det er tilsynelatende så vanskelig for “samarbeidspartiene” å bli enige at det er lettere for dem å la bydelsdirektørens forslag gå gjennom uten større endringer.

Referatet fra møtet er enda ikke klart, men alle sakspapirer, inkludert bydelsdirektørens budsjettforslag fins her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**