Vi trenger en plan for lekeplassene våre!

– Et gratis SFO-tilbud med høy kvalitet kan være både en løsning på tidsklemma mange opplever, og det vil være et viktig tilbud for å utjevne sosiale forskjeller, skriver Abid Q. Raja, Foto:Stock photo © yollopuki"

I 2015 ble lekeapparatene fjernet fra flere av lekeplassene i bydel Bjerke fordi disse var gamle og farlige i bruk. Fortsatt står altfor mange av lekeplassene uten apparater. Det er på høy tid at disse erstattes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I midten av desember ble budsjettet for 2016 vedtatt i Bjerke bydelsutvalg. Til møtet ble det fra flere partier fremmet forslag om at det skulle settes av 500 000 kroner til rehabilitering av bydelens lekeplasser. Flertallet – ved AP og Rødt var skjønt enige i intensjonen, men fant ikke rom til å gjøre denne investeringen innenfor dette budsjettet. I stedet ble ansvaret for å finne midler delegert til bydelsdirektøren.

Bjerke Venstre ønsker en bydel som er trygg og tilgjengelig, hvor både store og små kan leke og ferdes trygt i sine nærmiljø. Bydelens befolkning preges av et stort generasjonsskifte, med stadig flere barnefamilier. Barn trenger plass til å leke, og de voksne trenger de gode møteplassene. Lekeplasser utgjør naturlige, uformelle møteplasser for både barn og deres foreldre. Her møtes store og små, på tvers av boligmiljøer, etnisitet og skoletilhørighet. Men en lekeplass uten lekeapparater er triste greier.

Bydelens barn fortjener møteplasser som gir mulighet for variert aktivitet, uavhengig av hvem som eier grunnen. Mens de voksne diskuterer hvem som skal betale, går tiden uten at barna får sine lekeplasser rehabilitert. For oss voksne går et år uten klatrestativ fort, for en fireåring er ett år uendelig lenge å vente. Derfor vil Bjerke Venstre følge opp saken og anmode om at det lages en fremdriftsplan for når lekeplassene kan være i drift og hvordan kostnadene skal dekkes inn. Dersom dette ikke lar seg løse innen kort tid vil vi foreslå at det settes av midler på bydelens reviderte budsjett. Bjerke bydel tok ansvar ved å fjerne farlige lekeapparater. Nå er det på tide at vi som politikere tar ansvar for å tilby våre barn et variert og stimulerende lekemiljø.

Uttalelse fra Bjerke Venstres årsmøte 11. januar 2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**