Årsmøte i Rauma Venstre

Innkalling til årsmøte i Rauma Venstre

Tid: Torsdag 4. februar 2016, kl. 18.30

Sted: Rauma Videregående skole

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet, må være styret i hende innen 30. januar 2016.

Årsmøte

Saksliste:

Sak 1: Konstituering av årsmøte

Valg av møteleder og referent.

Val av to personer til å underskrive protokollen

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3: Godkjenning av årsmeldinger

Sak 4: Godkjenning av regnskap

Sak 5: Budsjett 2016

Sak 6: Valg

Valgnemnda fremlegger forslag:

  • Lokallagsstyre 4 medlemmer og 2 vara
  • Revisor
  • Valgkomite

Sak 7: Valg av utsendinger til fylkesårsmøtet.

Sak 8: Sats kontingent

Sak 9: Handlingsplan for lokallaget

Sak10: Eventuelt innkomne forslag

 

Alle ønskes velkommen!

 

I forkant av årsmøtet, blir det styremøte på samme sted kl. 17.30.

 

På vegne av styret

Arne S Lillehagen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**